Przetargi i zamówienia

1 czerwca 2022

Ogłoszenie o przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu przy ul. M. Curie – Skłodowskiej 18, ogłasza przetarg na wykonanie prac: „Wymiana dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanych w Radomiu przy ul. Słowackiego 5B „Mały”.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania odpłatnie w kwocie 200 zł w siedzibie SM „Nasz Dom”, pokój nr 113 codziennie w dni robocze w godzinach 8.00 – 14.00.

Termin składania ofert do 24.06.2022 r. godz. 9.30.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w SM „Nasz Dom” w pokoju 113 lub telefonicznie pod numerem 048 384-06-40 w. 311

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem (48) 384-06-40 w. 311 lub drogą e-mail: sm@naszdom.radom.pl.

Jednocześnie informujemy, że administratorem danych osobowych Oferenta jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce RODO.

zobacz więcej

STREFA CZŁONKOWSKA

 
Powrót do góry