Przetargi i zamówienia

22 grudnia 2020

Ogłoszenie o przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu przy ul. M. C. Skłodowskiej – Curie 18, ogłasza przetarg na wykonanie zadania pn. „Ułożenie płytek gresowych na klatkach schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sadkowskiej 11 w S.M. „Nasz Dom” w Radomiu”.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania odpłatnie w kwocie 150,00 zł w siedzibie SM „Nasz Dom”, pokój nr 113 codziennie w dni robocze w godzinach 800 – 1400.

Termin składania ofert do 14.01.2021 r. godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.01.2021 r. o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni w pok. 210.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem (48) 384-06-40 w. 311 lub drogą e-mail: sm@naszdom.radom.pl.

Jednocześnie informujemy, że administratorem danych osobowych Oferenta jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce RODO.

zobacz więcej

16 listopada 2020

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 18, ogłasza przetarg na wykonanie wymiany instalacji wewnętrznej gazu w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Szklanej 20 i ul. Szklanej 22 w Radomiu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania odpłatnie w kwocie 100 zł w siedzibie SM „Nasz Dom”, pokój nr 111 codziennie w dni robocze w godzinach 800 – 1400.

Termin składania ofert do 30.11.2020 r. godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.11.2020 r. o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni w pok. 210.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 048 384-06-40 w. 312 lub drogą e-mail: sm@naszdom.radom.pl.

Jednocześnie informujemy, że administratorem danych osobowych Oferenta jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce RODO.

zobacz więcej

6 października 2020

Przetarg na wykonanie prac budowlanych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą  w Radomiu przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 18, ogłasza przetarg  na wykonanie prac budowlanych:

Remontu istniejącej nawierzchni parkingu wraz z wewnętrzną drogą dojazdową, dla samochodów osobowych, oraz regulacją istniejącej infrastruktury technicznej –  kanalizacji deszczowej , zlokalizowanego przy budynku mieszkalnym, wielorodzinnym i pomieszczeniami NZOZ – Śródmieście 1

  1. S. Staszica 6/8 w S.M. „Nasz Dom” w Radomiu.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 112  (kancelaria) w terminie: do dnia 22.10.2020 r. do godz. 9,00.

Oferty będą otwierane w dniu 22.10.2020. r. o godz. 10,00 w pokoju nr 210 (sala  konferencyjna) w siedzibie Zamawiającego.

Specyfikację warunków zamówienia można uzyskać odpłatnie – koszt specyfikacji – 200 zł; w siedzibie Spółdzielni  pok. 113  w godz. 800-1400,  w terminie  od 07.10.2020 r. do 21.10.2020r. Dodatkowe informacje można uzyskać  telefonicznie pod  Nr tel. 48 384-06-40  wewn. 311.

Jednocześnie informujemy, że administratorem danych osobowych Oferenta jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom”. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce RODO.

zobacz więcej

STREFA CZŁONKOWSKA

 
Powrót do góry