Przetargi i zamówienia

15 kwietnia 2021

Ogłoszenie dotyczące przetargu nieograniczonego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu przy ul. M. Curie – Skłodowskiej 18, ogłasza przetarg na : Wykonanie remontu istniejącej nawierzchni parkingu wraz z wewnętrzną drogą dojazdową, dla samochodów osobowych, oraz regulacją istniejącej infrastruktury technicznej – kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego przy budynku mieszkalnym, wielorodzinnym i pomieszczeniami NZOZ – Śródmieście 1 ul. S. Staszica 6/8 w S.M. „Nasz Dom” w Radomiu.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 112  (kancelaria) w terminie do dnia 30.04.2021 r. do godz. 9,00.

Oferty będą otwierane w dniu 30.04.2020. r. o godz. 10,00 w pokoju nr 210 (sala  konferencyjna) w siedzibie Zamawiającego.

zobacz więcej

8 kwietnia 2021

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu przy ul. M. Curie – Skłodowskiej 18, ogłasza przetarg na:  Wykonanie remontu instalacji elektrycznych zasilania lokali mieszkalnych oraz części administracyjnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wysokiej 14 i 25 Czerwca 71 w Radomiu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania odpłatnie w kwocie 200 zł w siedzibie SM „Nasz Dom”, pokój nr 113 codziennie w dni robocze w godzinach 800 – 1400.

 

Termin składania ofert do 30.04.2021 r. godz. 900.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w SM „Nasz Dom” w pokoju 113 lub telefonicznie pod numerem 048 384-06-40 w. 311

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem (48) 384-06-40 w. 311 lub drogą e-mail: sm@naszdom.radom.pl.

Jednocześnie informujemy, że administratorem danych osobowych Oferenta jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce RODO.

zobacz więcej

STREFA CZŁONKOWSKA

 
Powrót do góry