Przetargi i zamówienia

22 listopada 2021

Ogłoszenie o przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu, ul. M. Curie – Skłodowskiej 18, ogłasza przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usług pocztowych dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” w Radomiu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania w siedzibie SM „Nasz Dom” pokój nr 111 codziennie w dni robocze w godzinach 800 – 1400. Koszt specyfikacji 100,00 zł.

Termin składania ofert – do 08.12.2021  r. do godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.12.2021 r. o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni w pok. nr 210.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w SM „Nasz Dom” w pokoju 108 lub telefonicznie pod numerem 048 384-06-40 w. 313

Jednocześnie informujemy, że administratorem danych osobowych Oferenta jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce RODO.

zobacz więcej

5 listopada 2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą  w Radomiu przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 18, ogłasza przetarg  na wykonanie prac budowlanych:

Remont istniejącej nawierzchni placu manewrowego wewnątrz kompleksu garażowego wraz z wewnętrzną droga dojazdowa, dla samochodów osobowych, oraz regulacją istniejącej infrastruktury technicznej – kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego przy ul. Olsztyńskiej 26 E będących w zasobach S.M. „Nasz Dom” w Radomiu.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 103  (sekretariat) w terminie: do dnia 19.11.2021 r. do godz. 9,00.

Oferty będą otwierane w dniu 19.11.2021. r. o godz. 10,00 w pokoju nr 210 (sala  konferencyjna) w siedzibie Zamawiającego.

Specyfikację warunków zamówienia można uzyskać odpłatnie – koszt specyfikacji – 150 zł; w siedzibie Spółdzielni  pok. 113 lub 111 w godz. 800-1400.

Dodatkowe informacje można uzyskać  telefonicznie pod  nr tel. 48 384-06-40  wew. 311.

Jednocześnie informujemy, że administratorem danych osobowych Oferenta jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom”. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce RODO.

 

zobacz więcej

STREFA CZŁONKOWSKA

 
Powrót do góry