Ogłoszenie o przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu przy ul. Marii Curie – Skłodowskiej 18 ogłasza przetarg na : Remont istniejącej nawierzchni drogi wewnętrznej osiedlowej od ul. Olsztyńskiej 29 do ul. Olsztyńskiej 25, oraz drogi dojazdowej do garaży przy ul. Grzybowskiej 13 w S.M. “Nasz Dom” w Radomiu.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – pokój 112 (kancelaria) w terminie do dnia 12.07.2023 r. do godz. 9.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.07.2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni w pok. nr 210.

Specyfikację warunków zamówienia można uzyskać odpłatnie – 200 zł w siedzibie Spółdzielni pok. 113 w godz. 8.00 -14.00 w terminie do 11.07.2023 r. O bliższe informacje można zwracać się bezpośrednio lub telefonicznie pod nr 384 – 06 – 40 wew. 311.

STREFA CZŁONKOWSKA

 
Powrót do góry