Historia

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” powstała w 1958 roku. Jest jedną z największych Spółdzielni Mieszkaniowych w Radomiu, specjalizującą się w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami, działającymi z dużym powodzeniem na radomskim rynku już od 1972 roku. Spółdzielnia znalazła uznanie, wypracowała sobie wysoką markę oraz wybiła się ponad przeciętny poziom o czym świadczą zdobyte nagrody i wyróżnienia. Zarząd Spółdzielni oraz Rada Nadzorcza stale zabiega o właściwy wizerunek Spółdzielni, o dobre kontakty z organami samorządu terytorialnego, instytucjami komunalnymi, a także z innymi spółdzielniami.

 

Spółdzielnia buduje, administruje i zarządza nieruchomościami, nadzoruje remonty i modernizacje. Jest firmą przedsiębiorczą, aktywną, zarządzaną przez ludzi o zdolnościach menadżerskich i z umiejętnością do podejmowania trafnych decyzji. W chwili obecnej zarządza 99 budynkami własnymi mieszkalnymi, 578 garażami oraz 11 wolnostojącymi lokalami użytkowymi o łącznej powierzchni 327 tys.m2.

 

Bezpieczeństwo mieszkańców, wygląd budynków systematycznie zmienia się na korzyść. W celu zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa oraz zapobieganie dewastacjom objęto część budynków całodobowym monitoringiem. Z mieszkań, które można podłączyć do centralnego systemu cieplnego, zniknęły piecyki gazowe. Remontowane są instalacje centralnego ogrzewania, elektryczne i wentylacyjne.

 

Spółdzielnia jako jedna z pierwszych wdrożyła radiowy system obliczania należności za c.o. oraz zużycie wody. Obecnie pracownicy mogą śledzić w internecie zużycie wody w poszczególnych lokalach oraz na bieżąco monitorować pobór energii cieplnej. Spółdzielnia dąży również do tego, aby lokatorzy mogli na bieżąco podglądać swoje zużycie ciepła i wody. Na szeroką skalę prowadzona jest termomodernizacja bloków. Przy okazji docieplania ścian budynków, wymieniane są balkony, chodniki i parkingi. Urządzane są nowe tereny zielone wraz z przyjaznymi placami zabaw dla dzieci.

 

Spółdzielnia przez cały czas stara się podnieść standard i jakość życia w osiedlu.

 

Od 2017 roku Spółdzielnia rozpoczęła budowę kolejnych budynków mieszkalnych. W dalszym ciągu prowadzi również działania zmierzające do zmodernizowania zasobów.

 

Spółdzielnia „Nasz Dom” jak widać, nie ustaje w innowacjach, które w głównej mierze mają służyć mieszkańcom Radomia. Aktualnie zajmuje wysoką pozycję wśród radomskich Spółdzielni mieszkaniowych. Jest drugą taką instytucją w mieście co do wielkości i w znacznej części zmodernizowaną.

STREFA CZŁONKOWSKA

 
Powrót do góry