Obsługa techniczna

Awarie i zakłócenia w funkcjonowaniu dźwigów.

Centrum Dystrybucji Pogotowia Dźwigowego czynne 24 godziny na dobę przez 7 dni  w tygodniu.

Numery telefonów:
dla telefonów stacjonarnych:  81 5280410
dla telefonów komórkowych:  669999465

Pogotowie Techniczne: 48 384-06-47,  533-868-501

Centrum odpowiedzialne jest za przyjmowanie zgłoszeń o awariach i zakłóceniach w pracy urządzeń oraz koordynację działań służb serwisowych.
Informujemy, że ze względów bezpieczeństwa wszystkie zgłoszenia są nagrywane.

Ewentualne uwagi na temat działania Centrum Dystrybucyjnego prosimy zgłaszać pod numer: 0 22 530 99 00 w godzinach 8.00 – 16.00 w dni powszednie.

Awarie, niesprawności, zanieczyszczenia na terenie osiedla

Boka- Dom Spółka  z o.o.

ul. Grzybowska  16

tel.  48 384-06-47

48 384-55-89

Zgłoszenia wszelkich awarii, niesprawności i zanieczyszczeń na terenie osiedla

Remonty, przebudowy, konserwacja i nadzór nad instalacjami

Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 18, pokój nr  111 i 113

tel. 48 384-06-40…42 w. 311

  • Poważniejsze wady i usterki budowlane (np. pęknięcie ściany lub stropu)
  • Drogi i dojazdy
  • Zmiana lub likwidacja elementów budowlanych budynku itp.
  • Termomodernizacja
  • Uregulowania co do gruntów i sąsiedztwa (księgi wieczyste, plany itp.)
  • Poważniejsze sprawy energetyczne (wymiana lub budowa odcinków sieci)

Centrum Dystrybucji Pogotowia Dźwigowego czynne 24 godziny na dobę przez 7 dni  w tygodniu.

Numery telefonów:
dla telefonów stacjonarnych:  81 5280410
dla telefonów komórkowych:  669999465

Pogotowie Techniczne: 48 384-06-47,  533-868-501

Centrum odpowiedzialne jest za przyjmowanie zgłoszeń o awariach i zakłóceniach w pracy urządzeń oraz koordynację działań służb serwisowych.
Informujemy, że ze względów bezpieczeństwa wszystkie zgłoszenia są nagrywane.

Ewentualne uwagi na temat działania Centrum Dystrybucyjnego prosimy zgłaszać pod numer: 0 22 530 99 00 w godzinach 8.00 – 16.00 w dni powszednie.

STREFA CZŁONKOWSKA

 
Powrót do góry