Aktualności

22 listopada 2021

Ogłoszenie o przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu, ul. M. Curie – Skłodowskiej 18, ogłasza przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usług pocztowych dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” w Radomiu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania w siedzibie SM „Nasz Dom” pokój nr 111 codziennie w dni robocze w godzinach 800 – 1400. Koszt specyfikacji 100,00 zł.

Termin składania ofert – do 08.12.2021  r. do godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.12.2021 r. o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni w pok. nr 210.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w SM „Nasz Dom” w pokoju 108 lub telefonicznie pod numerem 048 384-06-40 w. 313

Jednocześnie informujemy, że administratorem danych osobowych Oferenta jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce RODO.

zobacz więcej

9 listopada 2021

Ogłoszenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Nasz Dom” w Radomiu informuje, że w dniu 12 listopada 2021r /piątek/ biura Spółdzielni będą nieczynne.

Jednocześnie informujemy, że obsługę techniczną będzie pełnić BOKA-DOM SP. Z O.O ul. Grzybowska 16 tel. 48 384- 06 – 47, 533 – 868 -501

zobacz więcej

5 listopada 2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą  w Radomiu przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 18, ogłasza przetarg  na wykonanie prac budowlanych:

Remont istniejącej nawierzchni placu manewrowego wewnątrz kompleksu garażowego wraz z wewnętrzną droga dojazdowa, dla samochodów osobowych, oraz regulacją istniejącej infrastruktury technicznej – kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego przy ul. Olsztyńskiej 26 E będących w zasobach S.M. „Nasz Dom” w Radomiu.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 103  (sekretariat) w terminie: do dnia 19.11.2021 r. do godz. 9,00.

Oferty będą otwierane w dniu 19.11.2021. r. o godz. 10,00 w pokoju nr 210 (sala  konferencyjna) w siedzibie Zamawiającego.

Specyfikację warunków zamówienia można uzyskać odpłatnie – koszt specyfikacji – 150 zł; w siedzibie Spółdzielni  pok. 113 lub 111 w godz. 800-1400.

Dodatkowe informacje można uzyskać  telefonicznie pod  nr tel. 48 384-06-40  wew. 311.

Jednocześnie informujemy, że administratorem danych osobowych Oferenta jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom”. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce RODO.

 

zobacz więcej

26 października 2021

Informacja

Od dnia 2 listopada 2021r ulegają zmianie godziny otwarcia w Agencji Monetia Radom Skłodowska 18 oraz Żeromskiego 99 na:
9:00 – 13:00

W niedługim czasie zostanie postawiony Opłatomat, który będzie mógł pracować od otwarcia do zamknięcia budynku Spółdzielni.

zobacz więcej

20 września 2021

PODWYŻKA CEN GAZU

Spółdzielnia informuje, że od dnia 20.09.2021 r. nastąpił kolejny, trzeci już w przeciągu ostatnich trzech miesięcy wzrost cen dostawy paliwa gazowego do budynków wyposażonych w gazomierz zbiorczy. Obecnie wprowadzona podwyżka wynosi 37,6 % w stosunku do poprzedniej, wprowadzonej od 15.08.2021 r. W załączeniu Cennik nr 6 Taryfy PGNiG.

Cennik nr 6 PGNiG

zobacz więcej

23 sierpnia 2021

PODWYŻKA CEN GAZU

Spółdzielnia informuje, że od dnia 15.08.2021 r. nastąpił wzrost cen dostawy paliwa gazowego do budynków wyposażonych w gazomierz zbiorczy. Podwyżka wynosi 27,18%. W załączeniu Cennik nr 5 Taryfy PGNiG.

Analiza wzrostu procentowego ceny dostawy paliwa gazowego

zobacz więcej

19 lipca 2021

Ogłoszenie

W związku z pomyłką Wodociągów Miejskich w Radomiu, Spółdzielnia informuje, że nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków będzie obowiązywać od dnia 22.07.2021 r, a nie jak we wcześniejszej informacji od dnia 21.07.2021r.

Więcej informacji w załączeniu

Wysokość cen za wodę i ścieki oraz stawek opłaty abonamentowej obowiązująca od dnia 22.07.2021 roku

zobacz więcej

24 czerwca 2021

PODWYŻKA CEN DOSTAW CIEPŁA

Spółdzielnia informuje, że od dnia 01.07.2021 r. RADPEC S.A. podniósł cenę dostaw ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania oraz podgrzania  ciepłej wody użytkowej. Podwyżka wynosi 12%. W załączeniu przekazana przez RADPEC S.A obowiązująca Taryfa.

Radpec Taryfa

zobacz więcej

24 czerwca 2021

PODWYŻKA CEN GAZU

Spółdzielnia informuje, że od dnia 01.07.2021 r. nastąpił wzrost cen dostawy paliwa gazowego do budynków wyposażonych w gazomierz zbiorczy. Podwyżka wynosi 24%.

W załączeniu Cennik nr 5 Taryfy PGNiG.

Cennik nr5 PGNiG

zobacz więcej

17 czerwca 2021

INFORMACJA – SYSTEM KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Nasz Dom” w Radomiu informuje, że wdraża system komunikowania się z użytkownikami lokali drogą mailową i telefoniczną (SMS)

Chcemy wysyłać do Państwa drogą mailową : rachunki za wodę, informacje o zmianie opłat, przypomnienie o płatnościach, wezwania do zapłaty i inna korespondencję według bieżących potrzeb.

Za pomocą SMS będziemy przypominać państwu o płatnościach, a w przyszłości informować o awariach, przerwach w dostawie mediów i wysyłać inne komunikaty związane z zarządzaniem Państwa budynkiem.

W celu przystąpienia do systemu prosimy o wypełnienie formularza i złożenie go do skrzynki korespondencyjnej, która znajduje się na parterze w siedzibie Spółdzielni.

W formularzu niezbędne będzie podanie aktualnego adresu mailowego, numeru telefonu komórkowego oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych i wysyłanie informacji drogą elektroniczną.

Informacje oraz formularz znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem : www.eBOK.naszdom.radom.pl

Każda zmiana adresu mailowego lub numeru telefonu komórkowego musi być niezwłocznie zgłoszona do Spółdzielni na takim samym formularzu, jako aktualizacja danych.

Spółdzielnia odpowiada za wysyłanie Państwu w terminie korespondencji elektronicznej na podane dane kontaktowe.

Odpowiedzialność za niezwłoczną aktualizację tych danych oraz za skuteczne odbieranie maila, SMS-a leży po Państwa stronie.

Prosimy , więc o zwrócenie uwagi na to, co zwykle sprawia problemy w komunikacji elektronicznej, czyli na przykład: błędne lub nieczytelne wpisanie adresu maila, numeru telefonu komórkowego, czy przepełnienie skrzynki mailowej lub skrzynki SMS.

UWAGA:

  1. Wysyłka elektroniczna uruchomiona zostanie od 01-09-2021 i dotyczyć będzie korespondencji wygenerowanej od 01-09-2021 (oprócz wezwań do zapłaty, które wysyłane będą na dotychczasowych zasadach).
  2. Wniosek może złożyć tylko właściciel lub współwłaściciel lokalu. W przypadku kilku współwłaścicieli należy wyznaczyć jedna osobę, która będzie otrzymywać maile i/lub SMS.
  3. Po złożeniu wniosku jeszcze przez 14 dni otrzymywać możecie Państwo korespondencję drogą pocztową. Dopiero po tym terminie korespondencja będzie przesyłana mailem.
zobacz więcej

4 listopada 2020

Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

Z uwagi na rosnącą liczbę zachorowań na COVID-19, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” wstrzymuje bezpośrednie przyjęcia interesantów w biurze Spółdzielni przy ul. M. C.-Skłodowskiej 18.

Wszelkie awarie i usterki należy zgłaszać f-mie „BOKA-DOM” (tel: 48 384 06 47, 48 384 55 89).

Natomiast sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny (tel: 48 384 06 40, 41, 42) bądź pocztą elektroniczną (e-mail: sm@naszdom.radom.pl).

Zachęcamy do pozostawienia korespondencji w skrzynce podawczej znajdującej się na parterze przy wejściu do Spółdzielni. W przypadku potrzeby dokonania bezpośredniego zgłoszenia należy wypełnić wniosek znajdujący się przy portierni i umieścić go w skrzynce podawczej.

zobacz więcej

7 października 2020

Ogłoszenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Nasz Dom” w Radomiu przypomina o obowiązku zakrywania ust oraz nosa w miejscach publicznych.

zobacz więcej

27 sierpnia 2020

Reklamacje indywidualnego rozliczenia zużycia ciepła na cele c.o.

W związku z panującą pandemią COVID – 19, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników Spółdzielni, prosimy o składanie reklamacji związanych z indywidualnym rozliczeniem zużycia ciepła na cele c.o. w formie pisemnej (pisma należy składać do skrzynki korespondencyjnej znajdującej się w wejściu do siedziby Spółdzielni ), drogą e-mail na adres sm@naszdom.radom.pl lub telefonicznie (tel: 48 384 06 40 w. 311). Bezpośrednia obsługa reklamacji będzie odbywać się wyłącznie po uzgodnieniu drogą telefoniczną terminu spotkania z pracownikiem.

zobacz więcej

13 sierpnia 2020

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Nasz Dom” w Radomiu informuje, że w dniu 17 sierpnia 2020r /poniedziałek/ biura Spółdzielni będą nieczynne. Jest to dzień wolny wyznaczony dla pracowników Spółdzielni za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020r /podstawa prawna : art. 130 § 2 Kodeksu Pracy/

Jednocześnie informujemy, że obsługę techniczną będzie pełnić BOKA – DOM SP. Z O.O. ul. Grzybowska 16 tel. 48 384-06-47, 533-868-501.

zobacz więcej

13 sierpnia 2020

Ogłoszenie

Zarząd  Spółdzielni Mieszkaniowej “Nasz Dom” w Radomiu uprzejmie informuje, że w związku z prowadzonymi przez rząd zasadami bezpieczeństwa do odwołania ulegają zmianie godziny pracy Spółdzielni .

 

Od dnia 15 czerwca 2020r do odwołania Spółdzielnia będzie czynna w godzinach 9.00 – 14.00

 

Ponadto informujemy Państwa, że do kontaktu ze Spółdzielnią pozostają telefony, poczta, poczta elektroniczna, a dodatkowo w siedzibie Spółdzielni zostanie udostępniona urna, w której możliwe będzie pozostawienie dokumentów, wniosków i oświadczeń bez konieczności kontaktu z pracownikami Spółdzielni.

zobacz więcej

20 lipca 2020

PODWYŻKA CEN CIEPŁA OD 27-07-2020R

W dniu 09-07-2020r do Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” w Radomiu wpłynęło pismo informacyjne od Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna odnośnie zmiany Taryfy dla ciepła zatwierdzonej w dniu 10-06-2020r co będzie wiązało się ze wzrostem kosztów za energię cieplną od dnia 27-07-2020r.

% Wzrost cen w poszczególnych taryfach:

Taryfy Dla budynków z centralnym ogrzewaniem i centralną ciepłą wodą Dla budynków z centralnym ogrzewaniem
Taryfa BI wzrost o 1,03 % wzrost o 0,87 %
Taryfa A wzrost o 1,42 % wzrost o 1,35 %
Taryfa C wzrost o 2,27 % wzrost o 2,29 %
Taryfa BG wzrost o 1,72 % wzrost o 1,71 %

 

Pomimo zmiany taryf na wyższe wprowadzonych przez Radomskiej Przedsiębiorstwo  Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A. Zarząd Spółdzielni nie przewiduje w najbliższym czasie podwyżek dla Mieszkańców.

zobacz więcej

14 lipca 2020

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa ” Nasz Dom”  z siedzibą w Radomiu poszukuje osoby na stanowisko Specjalista ds. rozliczeń energii cieplej oraz wody

Więcej informacji w załączonym pliku

Specjalista ds. rozliczeń energii cieplej oraz wody

zobacz więcej

1 kwietnia 2020

Ogłoszenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Nasz Dom” w Radomiu uprzejmie informuje, że w związku  z prowadzonymi przez rząd nowymi zasadami bezpieczeństwa do odwołania ulegają zmianie godziny pracy Spółdzielni.

 

Dyżury w Spółdzielni będą w godzinach 9.00 -13.00

 

Ponadto informujemy Państwa, że do kontaktu ze Spółdzielnią pozostają telefony, poczta, poczta elektroniczna, a dodatkowo w siedzibie Spółdzielni zostanie udostępniona urna, w której możliwe będzie pozostawienie dokumentów, wniosków i oświadczeń bez konieczności kontaktu z pracownikami.

zobacz więcej

17 marca 2020

Ogłoszenie

Szanowni Mieszkańcy

Z powodu pandemii koronawirusa mając na względzie troskę o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników, informujemy, że od 17.03.2020 r. do odwołania biura Spółdzielni będą nieczynne.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji poprzez kontakt droga telefoniczną oraz za pośrednictwem korespondencji elektronicznej bądź listownej.

Niezbędne numery telefonów znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.naszdom.radom.pl w zakładce “Kontakt”, na okładce książeczek mieszkaniowych oraz w widocznym miejscu przy wejściu do Spółdzielni.

W sytuacji braku możliwości skorzystania z w/w rozwiązań w siedzibie Spółdzielni zostanie udostępniona urna, w której możliwe będzie pozostawienie dokumentów, wniosków i oświadczeń bez konieczności kontaktu z pracownikami Spółdzielni.

Dane kontaktowe:

NUMERY TELEFONÓW:

48 384 – 06 – 40

48 384 – 06 -41

48 384 – 06 -42

e-mail: sm@naszdom.radom.pl – SPRAWY OGÓLNE

ksiegowosc@naszdom.radom.pl – SPRAWY OGÓLNE I FINANSOWE

ZGŁOSZENIA AWARII

BOKA DOM SPÓŁKA Z O.O.

e-mail: boka-dom@wp.pl

NUMERY TELEFONÓW

48 384 – 06 -47

533 868 501

POGOTOWIE DŹWIGOWE

81 528-04-10

66 999-94-65

zobacz więcej

STREFA CZŁONKOWSKA

 
Powrót do góry