Aktualności

5 czerwca 2023

Ogłoszenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Nasz Dom” w Radomiu informuje, że w dniu 09.06.2023r. /piątek/ biura Spółdzielni będą nieczynne.

Jednocześnie informujemy, że obsługę techniczną będzie pełnić BOKA-DOM SP. Z O.O. ul. Grzybowska 16 tel. 48 384-06-47, 533-868-501

zobacz więcej

29 maja 2023

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia za rok 2022

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Nasz Dom” w Radomiu zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w Auli Głównej UTH przy ul. Chrobrego 31 w Radomiu w dniu 23 czerwca 2023 r. (piątek) o godz. 15.00. Mandaty będą wydawane Członkom Spółdzielni od godziny 14.30.

Więcej informacji w załączonym pliku:

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia za rok 2022

zobacz więcej

4 maja 2023

Ogłoszenie o przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu, ul. M. Skłodowskiej – Curie 18, ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie wymiany dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Radomiu przy ul. Niedziałkowskiego 19/21 (kl. III, V, VI), ul. Struga 40/42 (kl. II) i ul. Żeromskiego 116A (kl. II) wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji projektowej i uzyskaniem dofinansowania z programu „Dostępność plus”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania w siedzibie SM „Nasz Dom” pokój nr 111 codziennie w dni robocze w godzinach 800 – 1400. Koszt specyfikacji 200,00 zł.Termin składania ofert – do 19.05.2023 r. do godz. 930.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.05.2023 r. o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni w pok. nr 210.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w SM „Nasz Dom” w pokoju 11, telefonicznie pod numerem 048 384-06-40 w. 312 lub drogą e-mail: sm@naszdom.radom.pl.

Jednocześnie informujemy, że administratorem danych osobowych Oferenta jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce RODO.

zobacz więcej

11 kwietnia 2023

Ogłoszenie o przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZ DOM” w Radomiu informuje, że w dniu 25.04.2023 r. o godz. 9 ºº odbędzie się ustny przetarg nieograniczony na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

  1. Mieszkanie kat. M-2 przy ulicy Sadkowskiej 6 m. 26, III piętro

– o powierzchni użytkowej – 23,16 m²

– cena wyjściowa – 103.000,00 zł

– wadium – 5.150,00zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy okazać się dowodem wpłaty wadium, które winno być uiszczone na niżej podane konto w terminie do dnia 24.04.2023 r.

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU 96 9115 0002 0120 0120 0300 0001

Mieszkanie można obejrzeć w dniu 14.04.2023 r. i 21.04.2023 r. w godz. 9 ºº – 10 ºº .

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem przetargu i złożenia w dziale Obsługi Mieszkańców i Lokali Użytkowych /pokój 114/ w terminie do godziny 15°° dnia poprzedzającego termin przetargu:

– dowód wpłaty wadium,

– pisemne oświadczenie ze wskazaniem sposobu dokonania zwrotu wadium,

– pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem przeprowadzania przetargów.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą- uchwała nr 44/2014 z dnia 15.09.2014 r.

Obowiązek odnowienia, bądź remontu lokalu spoczywa na nabywcy.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby mające jakiekolwiek zadłużenie wobec Spółdzielni, ich współmałżonkowie i dzieci.

Komisja przetargowa ma prawo zamknąć przetarg bez wybierania oferenta, unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony odbędzie się w siedzibie Spółdzielni, ul. M.C. Skłodowskiej 18 w Radomiu w dniu 25.04.2023 r. o godz. 9 ºº w sali Nr 210 / II piętro/.

Istnieje możliwość skorzystania z premii gwarancyjnej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny: tel. /48/ 384-06-40 do 42 w. 329

zobacz więcej

29 marca 2023

Ogłoszenie o przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 18 ogłasza przetarg na:

Wykonanie robót budowlanych polegających na wyłożeniu płytkami gres klatek schodowych w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. S. Żeromskiego 115/117, Szklanej 20, Olsztyńskiej 14 w S.M. „Nasz Dom” w Radomiu

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 103 (sekretariat) w terminie do dnia 14.04.2023 r. do godz. 9,00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.04.2023 r. o godz.10.00 w siedzibie Spółdzielni w pok. nr 210.

Specyfikację warunków zamówienia można uzyskać odpłatnie w siedzibie Spółdzielni pok. 113 w godz. 8.00-14.00, w terminie do 13.04.2023 r.

O bliższe informacje można zwracać się bezpośrednio lub telefonicznie pod nr 384-06-40 wew. 311.

zobacz więcej

13 stycznia 2023

Informacje o zmianie cen energii cieplnej

W załączeniu analiza wzrostu cen i opłat wprowadzonych przez Radpec S.A. obowiązujących od 18.01.2023r

Analiza wzrostu cen i opłat wprowadzonych przez Radpec S.A. obowiązujących od 18.01.2023r

zobacz więcej

22 sierpnia 2022

zobacz więcej

16 sierpnia 2022

Ogłoszenie

W załączeniu pismo od Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ” Radpec” Spółka Akcyjna odnośnie konieczności wprowadzenia zmiany taryfy opłat za ciepło

Pismo Radpec odnośnie konieczności wprowadzenia zmiany taryfy opłat za ciepło

zobacz więcej

11 sierpnia 2022

Informacje o zmianie cen energii cieplnej

Spółdzielnia informuje, że od dnia 1.09.2022 r nastąpi wzrost cen energii cieplej.

W załączeniu obowiązująca taryfa (od 14.06.2022r) oraz nowa taryfa obowiązująca od 1.09.2022r

 Analiza wzrostu cen i opłat wprowadzonych przez Radpec S.A obowiązujących od 14.06.2022r

 Analiza wzrostu cen i opłat wprowadzonych przez Radpec S.A obowiązujących od 1.09.2022 r

W najbliższym czasie zostaną do Państwa wysłane informacje o wzroście cen energii cieplnej.

zobacz więcej

4 sierpnia 2022

Ogłoszenie
W dniu 05-08-2022 (piątek) z powodu aktualizacji oprogramowania nie będą funkcjonowały systemy informatyczne w Spółdzielni w związku z tym nie możliwe będzie udzielanie informacji o kartotekach lokali.
zobacz więcej

29 kwietnia 2022

Ogłoszenie

Informujemy, że dopłatę wynikającą ze wzrostu opłaty za wywóz odpadów komunalnych za miesiąc kwiecień 2022r. można uregulować do końca maja br.

zobacz więcej

10 lutego 2022

Informacje o zmianie cen energii cieplnej

Niniejsza zmiana taryfy została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 stycznia 2022r nr DRE.WRC.4210.48.3.2021.158.XVIIzm.ARY i ogłoszona w Biuletynie Branżowym – Ciepło Nr 34 (1295) z dnia 17 stycznia 2022r

Analiza wzrostu cen i opłat wprowadzonych przez Radpec S.A. obowiązujących od 10.02.2022

Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 listopada 2021 r nr DRE.WRC.4210.31.8.2021.158.XVII.ARY.RWY została zatwierdzona zmiana taryfy dla ciepła  wytwarzanego przez RADPEC S.A.

Analiza  wzrostu cen i opłat wprowadzonych przez Radpec S.A obowiązujących od 13.12.2021

zobacz więcej

26 października 2021

Informacja

Od dnia 2 listopada 2021r ulegają zmianie godziny otwarcia w Agencji Monetia Radom Skłodowska 18 oraz Żeromskiego 99 na:
9:00 – 13:00

W niedługim czasie zostanie postawiony Opłatomat, który będzie mógł pracować od otwarcia do zamknięcia budynku Spółdzielni.

zobacz więcej

20 września 2021

PODWYŻKA CEN GAZU

Spółdzielnia informuje, że od dnia 20.09.2021 r. nastąpił kolejny, trzeci już w przeciągu ostatnich trzech miesięcy wzrost cen dostawy paliwa gazowego do budynków wyposażonych w gazomierz zbiorczy. Obecnie wprowadzona podwyżka wynosi 37,6 % w stosunku do poprzedniej, wprowadzonej od 15.08.2021 r. W załączeniu Cennik nr 6 Taryfy PGNiG.

Cennik nr 6 PGNiG

zobacz więcej

23 sierpnia 2021

PODWYŻKA CEN GAZU

Spółdzielnia informuje, że od dnia 15.08.2021 r. nastąpił wzrost cen dostawy paliwa gazowego do budynków wyposażonych w gazomierz zbiorczy. Podwyżka wynosi 27,18%. W załączeniu Cennik nr 5 Taryfy PGNiG.

Analiza wzrostu procentowego ceny dostawy paliwa gazowego

zobacz więcej

19 lipca 2021

Ogłoszenie

W związku z pomyłką Wodociągów Miejskich w Radomiu, Spółdzielnia informuje, że nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków będzie obowiązywać od dnia 22.07.2021 r, a nie jak we wcześniejszej informacji od dnia 21.07.2021r.

Więcej informacji w załączeniu

Wysokość cen za wodę i ścieki oraz stawek opłaty abonamentowej obowiązująca od dnia 22.07.2021 roku

zobacz więcej

24 czerwca 2021

PODWYŻKA CEN DOSTAW CIEPŁA

Spółdzielnia informuje, że od dnia 01.07.2021 r. RADPEC S.A. podniósł cenę dostaw ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania oraz podgrzania  ciepłej wody użytkowej. Podwyżka wynosi 12%. W załączeniu przekazana przez RADPEC S.A obowiązująca Taryfa.

Radpec Taryfa

zobacz więcej

24 czerwca 2021

PODWYŻKA CEN GAZU

Spółdzielnia informuje, że od dnia 01.07.2021 r. nastąpił wzrost cen dostawy paliwa gazowego do budynków wyposażonych w gazomierz zbiorczy. Podwyżka wynosi 24%.

W załączeniu Cennik nr 5 Taryfy PGNiG.

Cennik nr5 PGNiG

zobacz więcej

STREFA CZŁONKOWSKA

 
Powrót do góry