Aktualności

22 maja 2024

Ogłoszenie o przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu, ul. M. Skłodowskiej – Curie 18, ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie wymiany dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Radomiu przy ul. Kolberga 20 (kl. II i III), ul. Żeromskiego 116 (kl. I) i ul. Szklanej 33 (kl. I i II) wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji projektowej i uzyskaniem dofinansowania z programu „Dostępność plus”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania w siedzibie SM „Nasz Dom” pokój nr 111 codziennie w dni robocze w godzinach 8.00 – 14.00. Koszt specyfikacji 200,00 zł.

Termin składania ofert – do 06.06.2024 r. do godz. 9.30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.06.2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni w pok. nr 210.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w SM „Nasz Dom” w pokoju 11, telefonicznie pod numerem 048 384-06-40 w. 312 lub drogą e-mail: sm@naszdom.radom.pl.

Jednocześnie informujemy, że administratorem danych osobowych Oferenta jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce RODO.

zobacz więcej

17 maja 2024

Ogłoszenie

W blokach mieszkalnych spółdzielni mieszkaniowej Nasz Dom w Radomiu montowane są nowoczesne i wygodne windy, w tym takie, które zjeżdżają na poziom „O”. To duże udogodnienie dla osób niepełnosprawnych, starszych, ludzi z wózkiem dla dziecka, ale też dla wszystkich mieszkańców.

Więcej informacji w poniższym linku :

W blokach radomskiej spółdzielni mieszkaniowej Nasz Dom montowane są nowoczesne windy, a koszty częściowo pokrywa rządowy fundusz | Echo Dnia Radomskie

 

Artykuł ze strony echodnia.eu

zobacz więcej

6 maja 2024

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA ZA ROK 2023

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Nasz Dom” w Radomiu zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w Auli Głównej UTH przy ul. Chrobrego 31 w Radomiu w dniu 29 maja 2024 r. (środa) o godz.14.00. Mandaty będą wydawane Członkom Spółdzielni od godziny 13.30

 

W załączeniu porządek obrad.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

zobacz więcej

24 kwietnia 2024

Ogłoszenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Nasz Dom” w Radomiu informuje, że w dniu 02 maja 2024r. /czwartek/ biura Spółdzielni będą nieczynne.

Jednocześnie informujemy, że obsługę techniczną będzie pełnić BOKA-DOM SP. Z O.O. ul.Grzybowska 16 tel. 48 384-06-47, 533-868-501

zobacz więcej

15 stycznia 2024

Informacja
Zarząd SM Nasz Dom informuje,że zgodnie z informacją otrzymaną od Monetia Sp. z o.o. następuje połączenie:
  • agencji mieszczącej się przy ul. Żeromskiego 99 z agencją przy ul. M. C. Skłodowskiej 18 (utworzona zostanie jedna agencja na ul. Skłodowskiej 18), jednocześnie wydłużone będą godziny otwarcia od poniedziałku do piątku 8.00 – 16.00 od dnia 01.03.2024r. Agencja przy ul. Żeromskiego 99 nie będzie już czynna.
  • agencji przy ul. Struga 84 z agencją przy ul. Grzybowskiej 16 (utworzona zostanie jedna agencja na ul. Grzybowskiej 16), jednocześnie wydłużone będą godziny otwarcia od poniedziałku do piątku 8.00 -16.00 od dnia 01.03.2023r.  Agencja przy ul. Struga nie będzie już czynna.
zobacz więcej

11 grudnia 2023

Informacje o zmianie cen za zaopatrzenie wodę i odprowadzanie ścieków

W załączeniu informacje o zmianie cen za zaopatrzenie wodę i odprowadzanie ścieków (z kwoty 11,36 zł na 12,66 zł)

Taryfa będzie obowiązywać od dnia 14.12.2023r.

Informacje o zmianie cen za zaopatrzenie wodę i odprowadzanie ścieków – Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.

 

zobacz więcej

17 października 2023

Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy,  że w dn. 11.10.2023r. wysłaliśmy pismo do Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC” celem sukcesywnego włączenia zasobów Spółdzielni do sieci ciepłowniczej.

Miło nam poinformować, że w dn. 16.10.2023r ogrzewanie zostało już włączone.

Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania lub wątpliwości odnośnie ogrzewania lub innych kwestii, prosimy o kontakt z naszym biurem Spółdzielni.

zobacz więcej

22 sierpnia 2023

INFORMACJA dla mieszkańców budynków przy ul. Żeromskiego 105A, 107, 111, 112, 113, 114, 115-117, 116, 118, 119, ul. Sienna 4 oraz użytkowników garaży przy ul. Batorego 2A nr dz. 112/7 w Radomiu.

Informujemy, że TRAKCJA S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa, realizuje inwestycję pod nazwą: „Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego
w Radomiu nad torami PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Do wykonania prac polegających na fotograficznej inwentaryzacji lokali mieszkalnych i spisaniu protokołów z wizji lokalnej, została wytypowana firma V2B POLAND z siedzibą w Katowicach, ul. Sowińskiego 21.

W ramach zabezpieczenia właścicieli lokali w budynkach znajdujących się pod adresami:

  • Radom, ul. Żeromskiego 105A, 107, 111, 112, 113, 114, 115/117, 116, 118, 119,
  • Radom ul. Sienna 4,
  • Radom ul. Batorego 2A nr dz. 112/7 (ciąg garaży)

przed potencjalnymi uszkodzeniami, powstałymi w wyniku realizacji robót, przed przystąpieniem do prac, wykonywana będzie inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych w dniach 21.08.2023 r. do 01.09.2023 r.

Prace przeprowadzane przez firmę V2B POLAND mają na celu udokumentowanie stanu wizualnego budynków oraz lokali, zlokalizowanych w obszarze oddziaływania inwestycji a wykonywana inwentaryzacja stanowi zabezpieczenie i podstawę roszczenia w razie potencjalnych uszkodzeń budynków oraz lokali, spowodowanych prowadzonymi robotami budowlanymi.

Pracownicy firmy V2B POLAND, wykonujący inwentaryzację posiadać będą stosowne oświadczenie, wystawione przez firmę TRAKCJA S.A, poruszać się będą w kamizelkach odblaskowych z nazwą firmy oraz identyfikatorem firmowym.

Zinwentaryzowane zostaną tylko te lokale, których właściciele telefonicznie skontaktują się z koordynatorem prac i umówią się na termin wykonania inwentaryzacji indywidualnie.

Rezerwacja terminu inwentaryzacji: Dawid Słoma, tel. 782 029 543 – koordynator prac; Prosimy o kontakt w godzinach pn-pt 8:00-16:00.

W załączeniu: Oświadczenie Wykonawcy w sprawie Podwykonawcy V2B Poland odpowiedzialnego za przeprowadzenie inwentaryzacji stanu technicznego budynków i dróg
wraz z wykazem upoważnionych pracowników.

Oświadczenie Wykonawcy w sprawie Podwykonawcy V2B Poland odpowiedzialnego za przeprowadzenie inwentaryzacji stanu technicznego budynków

zobacz więcej

17 sierpnia 2023

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA “NAD POTOKIEM”

Informujemy, że w związku z pracami prowadzonymi przez Wodociągi miejskie w Radomiu na sieci wodociągowej w ul. Kozienickiej,  w dniu 17.08.2023 r (czwartek) w godz. 9.00-16.00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody.

zobacz więcej

10 sierpnia 2023

Ogłoszenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Nasz Dom” w Radomiu informuje, że w dniu 14 sierpnia 2023 r.  /poniedziałek/ biura Spółdzielni będą nieczynne.

Jednocześnie informujemy, że obsługę techniczną będzie pełnić BOKA – DOM SP. Z O.O. ul. Grzybowska 16 tel. 48 384-06-47, 533-868-501

zobacz więcej

7 sierpnia 2023

Ogłoszenie o przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 18, ogłasza przetarg na wykonanie wymiany instalacji wewnętrznej gazu w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Sadkowskiej 13, ul. Sadkowskiej 14A i ul. Struga 78 w Radomiu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania odpłatnie w kwocie 100 zł w siedzibie SM „Nasz Dom”, pokój nr 111 codziennie w dni robocze w godzinach 8.00 – 13.00.

Termin składania ofert do 21.08.2023 r. godz. 9.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.08.2023 r. o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni w pok. 210.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 048 384-06-40 w. 312 lub drogą e-mail: sm@naszdom.radom.pl.

Jednocześnie informujemy, że administratorem danych osobowych Oferenta jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce RODO.

zobacz więcej

3 sierpnia 2023

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 18 ogłasza przetarg na:

Budowę drogi wewnętrznej oraz miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem na działkach o nr ew. gruntu: 129/5, 126/3,126/4 oraz części działek nr ew. 129/6, 129/7, (obr.0041–Śródmieście 1, ark. 39) w S.M. „Nasz Dom” w Radomiu.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 112 (kancelaria) w terminie do dnia 22.08.2023 r. do godz. 9.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.08.2023 r. o godz.10.00 w siedzibie Spółdzielni w pok. nr 210.

Specyfikację warunków zamówienia można uzyskać odpłatnie- 200 zł, w siedzibie Spółdzielni pok. 113 w godz. 8.00-14.00, w terminie do 11.08.2023 r.

O bliższe informacje można zwracać się bezpośrednio lub telefonicznie pod nr : 48 384-06-40 wew. 311.

zobacz więcej

17 lipca 2023

KOMUNIKAT z dnia 16.07.2023

Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. informuje, iż w próbce wody pobranej do badania w dniu 13.07.2023r. z wodociągu miejskiego w Radomiu w części zasilanej z hydroforni osiedlowej przy ul. Olsztyńskiej 35 (zaopatrującego Osiedle Gołębiów I oraz ulice: Olsztyńską, Sadkowską, Grzybowską, Szklaną oraz wieżowce przy ul. Struga należące do Osiedla nad Potokiem) nie  stwierdzono obecności enterokoków oraz nie przekroczono zalecanej ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze 22°C.

W związku z powyższym hydrofornia osiedlowa przy ul. Olsztyńskiej 35 została włączona do eksploatacji, a woda nadaje się do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

zobacz więcej

14 lipca 2023

Informacje o awariach wodociągowych i kanalizacyjnych oraz ograniczeniach w dostawie wody

Poniżej informacja ze strony Wodociągów Miejskich w Radomiu

 

Informacje o awariach wodociągowych i kanalizacyjnych oraz ograniczeniach w dostawie wody

Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. informuje, iż w związku z nieakceptowalnymi badaniami próbki wody pobranej w dniu 10.07.2023r. z wodociągu miejskiego w Radomiu w części zasilanej z hydroforni osiedlowej przy ul. Olsztyńskiej 35 w/w hydrofornia została wyłączona z eksploacji od dnia 14.07.2023r do dnia 16.07.2023r. Dla mieszkańców Osiedla Gołębiów I oraz ulic: Olsztyńskiej, Sadkowskiej, Grzybowskiej, Szklanej oraz wieżowców przy ulicy Struga należących do Osiedla nad Potokiem wodę dostarczać będziemy bezpośrednio z sieci miejskiej z pominięciem w/w hydroforni co może powodować obniżenie ciśnienia wody lub przerwę w dostawie wody dla powyższych ulic.

Za ewentualne utrudnienia bardzo przepraszamy

zobacz więcej

27 czerwca 2023

Ogłoszenie o przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu przy ul. Marii Curie – Skłodowskiej 18 ogłasza przetarg na : Remont istniejącej nawierzchni drogi wewnętrznej osiedlowej od ul. Olsztyńskiej 29 do ul. Olsztyńskiej 25, oraz drogi dojazdowej do garaży przy ul. Grzybowskiej 13 w S.M. “Nasz Dom” w Radomiu.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – pokój 112 (kancelaria) w terminie do dnia 12.07.2023 r. do godz. 9.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.07.2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni w pok. nr 210.

Specyfikację warunków zamówienia można uzyskać odpłatnie – 200 zł w siedzibie Spółdzielni pok. 113 w godz. 8.00 -14.00 w terminie do 11.07.2023 r. O bliższe informacje można zwracać się bezpośrednio lub telefonicznie pod nr 384 – 06 – 40 wew. 311.

zobacz więcej

29 maja 2023

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia za rok 2022

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Nasz Dom” w Radomiu zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w Auli Głównej UTH przy ul. Chrobrego 31 w Radomiu w dniu 23 czerwca 2023 r. (piątek) o godz. 15.00. Mandaty będą wydawane Członkom Spółdzielni od godziny 14.30.

Więcej informacji w załączonym pliku:

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia za rok 2022

zobacz więcej

4 maja 2023

Ogłoszenie o przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu, ul. M. Skłodowskiej – Curie 18, ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie wymiany dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Radomiu przy ul. Niedziałkowskiego 19/21 (kl. III, V, VI), ul. Struga 40/42 (kl. II) i ul. Żeromskiego 116A (kl. II) wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji projektowej i uzyskaniem dofinansowania z programu „Dostępność plus”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania w siedzibie SM „Nasz Dom” pokój nr 111 codziennie w dni robocze w godzinach 800 – 1400. Koszt specyfikacji 200,00 zł.Termin składania ofert – do 19.05.2023 r. do godz. 930.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.05.2023 r. o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni w pok. nr 210.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w SM „Nasz Dom” w pokoju 11, telefonicznie pod numerem 048 384-06-40 w. 312 lub drogą e-mail: sm@naszdom.radom.pl.

Jednocześnie informujemy, że administratorem danych osobowych Oferenta jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce RODO.

zobacz więcej

11 kwietnia 2023

Ogłoszenie o przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZ DOM” w Radomiu informuje, że w dniu 25.04.2023 r. o godz. 9 ºº odbędzie się ustny przetarg nieograniczony na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

  1. Mieszkanie kat. M-2 przy ulicy Sadkowskiej 6 m. 26, III piętro

– o powierzchni użytkowej – 23,16 m²

– cena wyjściowa – 103.000,00 zł

– wadium – 5.150,00zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy okazać się dowodem wpłaty wadium, które winno być uiszczone na niżej podane konto w terminie do dnia 24.04.2023 r.

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU 96 9115 0002 0120 0120 0300 0001

Mieszkanie można obejrzeć w dniu 14.04.2023 r. i 21.04.2023 r. w godz. 9 ºº – 10 ºº .

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem przetargu i złożenia w dziale Obsługi Mieszkańców i Lokali Użytkowych /pokój 114/ w terminie do godziny 15°° dnia poprzedzającego termin przetargu:

– dowód wpłaty wadium,

– pisemne oświadczenie ze wskazaniem sposobu dokonania zwrotu wadium,

– pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem przeprowadzania przetargów.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą- uchwała nr 44/2014 z dnia 15.09.2014 r.

Obowiązek odnowienia, bądź remontu lokalu spoczywa na nabywcy.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby mające jakiekolwiek zadłużenie wobec Spółdzielni, ich współmałżonkowie i dzieci.

Komisja przetargowa ma prawo zamknąć przetarg bez wybierania oferenta, unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony odbędzie się w siedzibie Spółdzielni, ul. M.C. Skłodowskiej 18 w Radomiu w dniu 25.04.2023 r. o godz. 9 ºº w sali Nr 210 / II piętro/.

Istnieje możliwość skorzystania z premii gwarancyjnej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny: tel. /48/ 384-06-40 do 42 w. 329

zobacz więcej

29 marca 2023

Ogłoszenie o przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 18 ogłasza przetarg na:

Wykonanie robót budowlanych polegających na wyłożeniu płytkami gres klatek schodowych w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. S. Żeromskiego 115/117, Szklanej 20, Olsztyńskiej 14 w S.M. „Nasz Dom” w Radomiu

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 103 (sekretariat) w terminie do dnia 14.04.2023 r. do godz. 9,00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.04.2023 r. o godz.10.00 w siedzibie Spółdzielni w pok. nr 210.

Specyfikację warunków zamówienia można uzyskać odpłatnie w siedzibie Spółdzielni pok. 113 w godz. 8.00-14.00, w terminie do 13.04.2023 r.

O bliższe informacje można zwracać się bezpośrednio lub telefonicznie pod nr 384-06-40 wew. 311.

zobacz więcej

13 stycznia 2023

Informacje o zmianie cen energii cieplnej

W załączeniu analiza wzrostu cen i opłat wprowadzonych przez Radpec S.A. obowiązujących od 18.01.2023r

Analiza wzrostu cen i opłat wprowadzonych przez Radpec S.A. obowiązujących od 18.01.2023r

zobacz więcej

STREFA CZŁONKOWSKA

 
Powrót do góry