Aktualności

15 kwietnia 2021

Ogłoszenie dotyczące przetargu nieograniczonego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu przy ul. M. Curie – Skłodowskiej 18, ogłasza przetarg na : Wykonanie remontu istniejącej nawierzchni parkingu wraz z wewnętrzną drogą dojazdową, dla samochodów osobowych, oraz regulacją istniejącej infrastruktury technicznej – kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego przy budynku mieszkalnym, wielorodzinnym i pomieszczeniami NZOZ – Śródmieście 1 ul. S. Staszica 6/8 w S.M. „Nasz Dom” w Radomiu.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 112  (kancelaria) w terminie do dnia 30.04.2021 r. do godz. 9,00.

Oferty będą otwierane w dniu 30.04.2020. r. o godz. 10,00 w pokoju nr 210 (sala  konferencyjna) w siedzibie Zamawiającego.

zobacz więcej

8 kwietnia 2021

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu przy ul. M. Curie – Skłodowskiej 18, ogłasza przetarg na:  Wykonanie remontu instalacji elektrycznych zasilania lokali mieszkalnych oraz części administracyjnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wysokiej 14 i 25 Czerwca 71 w Radomiu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania odpłatnie w kwocie 200 zł w siedzibie SM „Nasz Dom”, pokój nr 113 codziennie w dni robocze w godzinach 800 – 1400.

 

Termin składania ofert do 30.04.2021 r. godz. 900.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w SM „Nasz Dom” w pokoju 113 lub telefonicznie pod numerem 048 384-06-40 w. 311

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem (48) 384-06-40 w. 311 lub drogą e-mail: sm@naszdom.radom.pl.

Jednocześnie informujemy, że administratorem danych osobowych Oferenta jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce RODO.

zobacz więcej

4 listopada 2020

Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

Z uwagi na rosnącą liczbę zachorowań na COVID-19, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” wstrzymuje bezpośrednie przyjęcia interesantów w biurze Spółdzielni przy ul. M. C.-Skłodowskiej 18.

Wszelkie awarie i usterki należy zgłaszać f-mie „BOKA-DOM” (tel: 48 384 06 47, 48 384 55 89).

Natomiast sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny (tel: 48 384 06 40, 41, 42) bądź pocztą elektroniczną (e-mail: sm@naszdom.radom.pl).

Zachęcamy do pozostawienia korespondencji w skrzynce podawczej znajdującej się na parterze przy wejściu do Spółdzielni. W przypadku potrzeby dokonania bezpośredniego zgłoszenia należy wypełnić wniosek znajdujący się przy portierni i umieścić go w skrzynce podawczej.

zobacz więcej

7 października 2020

Ogłoszenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Nasz Dom” w Radomiu przypomina o obowiązku zakrywania ust oraz nosa w miejscach publicznych.

zobacz więcej

27 sierpnia 2020

Reklamacje indywidualnego rozliczenia zużycia ciepła na cele c.o.

W związku z panującą pandemią COVID – 19, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników Spółdzielni, prosimy o składanie reklamacji związanych z indywidualnym rozliczeniem zużycia ciepła na cele c.o. w formie pisemnej (pisma należy składać do skrzynki korespondencyjnej znajdującej się w wejściu do siedziby Spółdzielni ), drogą e-mail na adres sm@naszdom.radom.pl lub telefonicznie (tel: 48 384 06 40 w. 311). Bezpośrednia obsługa reklamacji będzie odbywać się wyłącznie po uzgodnieniu drogą telefoniczną terminu spotkania z pracownikiem.

zobacz więcej

13 sierpnia 2020

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Nasz Dom” w Radomiu informuje, że w dniu 17 sierpnia 2020r /poniedziałek/ biura Spółdzielni będą nieczynne. Jest to dzień wolny wyznaczony dla pracowników Spółdzielni za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020r /podstawa prawna : art. 130 § 2 Kodeksu Pracy/

Jednocześnie informujemy, że obsługę techniczną będzie pełnić BOKA – DOM SP. Z O.O. ul. Grzybowska 16 tel. 48 384-06-47, 533-868-501.

zobacz więcej

13 sierpnia 2020

Ogłoszenie

Zarząd  Spółdzielni Mieszkaniowej “Nasz Dom” w Radomiu uprzejmie informuje, że w związku z prowadzonymi przez rząd zasadami bezpieczeństwa do odwołania ulegają zmianie godziny pracy Spółdzielni .

 

Od dnia 15 czerwca 2020r do odwołania Spółdzielnia będzie czynna w godzinach 9.00 – 14.00

 

Ponadto informujemy Państwa, że do kontaktu ze Spółdzielnią pozostają telefony, poczta, poczta elektroniczna, a dodatkowo w siedzibie Spółdzielni zostanie udostępniona urna, w której możliwe będzie pozostawienie dokumentów, wniosków i oświadczeń bez konieczności kontaktu z pracownikami Spółdzielni.

zobacz więcej

20 lipca 2020

PODWYŻKA CEN CIEPŁA OD 27-07-2020R

W dniu 09-07-2020r do Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” w Radomiu wpłynęło pismo informacyjne od Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna odnośnie zmiany Taryfy dla ciepła zatwierdzonej w dniu 10-06-2020r co będzie wiązało się ze wzrostem kosztów za energię cieplną od dnia 27-07-2020r.

% Wzrost cen w poszczególnych taryfach:

Taryfy Dla budynków z centralnym ogrzewaniem i centralną ciepłą wodą Dla budynków z centralnym ogrzewaniem
Taryfa BI wzrost o 1,03 % wzrost o 0,87 %
Taryfa A wzrost o 1,42 % wzrost o 1,35 %
Taryfa C wzrost o 2,27 % wzrost o 2,29 %
Taryfa BG wzrost o 1,72 % wzrost o 1,71 %

 

Pomimo zmiany taryf na wyższe wprowadzonych przez Radomskiej Przedsiębiorstwo  Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A. Zarząd Spółdzielni nie przewiduje w najbliższym czasie podwyżek dla Mieszkańców.

zobacz więcej

14 lipca 2020

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa ” Nasz Dom”  z siedzibą w Radomiu poszukuje osoby na stanowisko Specjalista ds. rozliczeń energii cieplej oraz wody

Więcej informacji w załączonym pliku

Specjalista ds. rozliczeń energii cieplej oraz wody

zobacz więcej

1 kwietnia 2020

Ogłoszenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Nasz Dom” w Radomiu uprzejmie informuje, że w związku  z prowadzonymi przez rząd nowymi zasadami bezpieczeństwa do odwołania ulegają zmianie godziny pracy Spółdzielni.

 

Dyżury w Spółdzielni będą w godzinach 9.00 -13.00

 

Ponadto informujemy Państwa, że do kontaktu ze Spółdzielnią pozostają telefony, poczta, poczta elektroniczna, a dodatkowo w siedzibie Spółdzielni zostanie udostępniona urna, w której możliwe będzie pozostawienie dokumentów, wniosków i oświadczeń bez konieczności kontaktu z pracownikami.

zobacz więcej

17 marca 2020

Ogłoszenie

Szanowni Mieszkańcy

Z powodu pandemii koronawirusa mając na względzie troskę o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników, informujemy, że od 17.03.2020 r. do odwołania biura Spółdzielni będą nieczynne.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji poprzez kontakt droga telefoniczną oraz za pośrednictwem korespondencji elektronicznej bądź listownej.

Niezbędne numery telefonów znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.naszdom.radom.pl w zakładce “Kontakt”, na okładce książeczek mieszkaniowych oraz w widocznym miejscu przy wejściu do Spółdzielni.

W sytuacji braku możliwości skorzystania z w/w rozwiązań w siedzibie Spółdzielni zostanie udostępniona urna, w której możliwe będzie pozostawienie dokumentów, wniosków i oświadczeń bez konieczności kontaktu z pracownikami Spółdzielni.

Dane kontaktowe:

NUMERY TELEFONÓW:

48 384 – 06 – 40

48 384 – 06 -41

48 384 – 06 -42

e-mail: sm@naszdom.radom.pl – SPRAWY OGÓLNE

ksiegowosc@naszdom.radom.pl – SPRAWY OGÓLNE I FINANSOWE

ZGŁOSZENIA AWARII

BOKA DOM SPÓŁKA Z O.O.

e-mail: boka-dom@wp.pl

NUMERY TELEFONÓW

48 384 – 06 -47

533 868 501

POGOTOWIE DŹWIGOWE

81 528-04-10

66 999-94-65

zobacz więcej

20 lutego 2020

Ogłoszenie

Informujemy, że do dnia 21 lutego 2020r. zostaną dostarczone do Państwa skrzynek pocztowych zawiadomienia o rozliczeniu mediów za rok 2019r.

Nadmieniamy, że na rozliczeniach została umieszczona błędna data wystawienia tj. 2019-02-11, zamiast 2020-02-11.

zobacz więcej

30 stycznia 2020

Informacja

W dniu 27.01.2020r. do Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” wpłynęło pismo informacyjne od Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna odnośnie zmiany Taryfy dla ciepła zatwierdzoną w dniu 22.01.2020r. co będzie się wiązało ze wzrostem kosztów za energie cieplną od dnia 10.02 2020r. Spółdzielnia nie przewiduje na chwilę obecną zmian związanych z wzrostem zaliczek miesięcznych na poczet opłat za energie cieplną (centralne ogrzewanie i centralna ciepła woda).

zobacz więcej

18 czerwca 2019

Zmiana stawki opłaty z tytułu dostarczenia zimnej wody i odprowadzenia ścieków

Informujemy, że na podstawie decyzji WA.RET.070.1.027.4.2018 z dnia 24.05.2018r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie nowej taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Radomia oraz części gmin ościennych od dnia 5 lipca 2019r. ulega zmianie stawka opłaty z tytułu dostarczenia zimnej wody i odprowadzenia ścieków dla mieszkań opomiarowanych,  ze stawki 10,45 zł/m3 na stawkę 10,46 zł/m3 brutto.

zobacz więcej

4 czerwca 2018

ZAŁATWIANIE SPRAW W SPÓŁDZIELNI A RODO

ZAŁATWIANIE SPRAW W SPÓŁDZIELNI A RODO …

ZALATWIANIE SPRAW W SPOLDZIELNI A RODO

zobacz więcej

25 maja 2018

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ “NASZ DOM” W RADOMIU UL. M. CURIE- SKŁODOWSKIEJ 18 INFORMUJE, ŻE ZGODNIE Z ART. 37 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. OD DNIA 25 MAJA 2018 R. SPRAWAMI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ZAJMUJE SIE INSPEKTOR OCHRONY DANYCH /IDO/.

KONTAKT DO INSPEKTORA DANYCH : E- MAIL BIURO@PAOD.PL

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA “NASZ DOM” W RADOMIU

UL. M. CURIE SKŁODOWSKIEJ 18

W SPRAWACH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ PROSIMY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z IOD POD WSKAZANYM ADRESEM MAILOWYM BĄDŻ PISEMNIE POPRZEZ ZŁOŻONE PISMA NA WSKAZANY ADRES.

Scan

zobacz więcej

STREFA CZŁONKOWSKA

 
Powrót do góry