Aktualności

13 stycznia 2023

Informacje o zmianie cen energii cieplnej

W załączeniu analiza wzrostu cen i opłat wprowadzonych przez Radpec S.A. obowiązujących od 18.01.2023r

Analiza wzrostu cen i opłat wprowadzonych przez Radpec S.A. obowiązujących od 18.01.2023r

zobacz więcej

22 sierpnia 2022

zobacz więcej

16 sierpnia 2022

Ogłoszenie

W załączeniu pismo od Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ” Radpec” Spółka Akcyjna odnośnie konieczności wprowadzenia zmiany taryfy opłat za ciepło

Pismo Radpec odnośnie konieczności wprowadzenia zmiany taryfy opłat za ciepło

zobacz więcej

11 sierpnia 2022

Informacje o zmianie cen energii cieplnej

Spółdzielnia informuje, że od dnia 1.09.2022 r nastąpi wzrost cen energii cieplej.

W załączeniu obowiązująca taryfa (od 14.06.2022r) oraz nowa taryfa obowiązująca od 1.09.2022r

 Analiza wzrostu cen i opłat wprowadzonych przez Radpec S.A obowiązujących od 14.06.2022r

 Analiza wzrostu cen i opłat wprowadzonych przez Radpec S.A obowiązujących od 1.09.2022 r

W najbliższym czasie zostaną do Państwa wysłane informacje o wzroście cen energii cieplnej.

zobacz więcej

4 sierpnia 2022

Ogłoszenie
W dniu 05-08-2022 (piątek) z powodu aktualizacji oprogramowania nie będą funkcjonowały systemy informatyczne w Spółdzielni w związku z tym nie możliwe będzie udzielanie informacji o kartotekach lokali.
zobacz więcej

29 kwietnia 2022

Ogłoszenie

Informujemy, że dopłatę wynikającą ze wzrostu opłaty za wywóz odpadów komunalnych za miesiąc kwiecień 2022r. można uregulować do końca maja br.

zobacz więcej

10 lutego 2022

Informacje o zmianie cen energii cieplnej

Niniejsza zmiana taryfy została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 stycznia 2022r nr DRE.WRC.4210.48.3.2021.158.XVIIzm.ARY i ogłoszona w Biuletynie Branżowym – Ciepło Nr 34 (1295) z dnia 17 stycznia 2022r

Analiza wzrostu cen i opłat wprowadzonych przez Radpec S.A. obowiązujących od 10.02.2022

Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 listopada 2021 r nr DRE.WRC.4210.31.8.2021.158.XVII.ARY.RWY została zatwierdzona zmiana taryfy dla ciepła  wytwarzanego przez RADPEC S.A.

Analiza  wzrostu cen i opłat wprowadzonych przez Radpec S.A obowiązujących od 13.12.2021

zobacz więcej

26 października 2021

Informacja

Od dnia 2 listopada 2021r ulegają zmianie godziny otwarcia w Agencji Monetia Radom Skłodowska 18 oraz Żeromskiego 99 na:
9:00 – 13:00

W niedługim czasie zostanie postawiony Opłatomat, który będzie mógł pracować od otwarcia do zamknięcia budynku Spółdzielni.

zobacz więcej

20 września 2021

PODWYŻKA CEN GAZU

Spółdzielnia informuje, że od dnia 20.09.2021 r. nastąpił kolejny, trzeci już w przeciągu ostatnich trzech miesięcy wzrost cen dostawy paliwa gazowego do budynków wyposażonych w gazomierz zbiorczy. Obecnie wprowadzona podwyżka wynosi 37,6 % w stosunku do poprzedniej, wprowadzonej od 15.08.2021 r. W załączeniu Cennik nr 6 Taryfy PGNiG.

Cennik nr 6 PGNiG

zobacz więcej

23 sierpnia 2021

PODWYŻKA CEN GAZU

Spółdzielnia informuje, że od dnia 15.08.2021 r. nastąpił wzrost cen dostawy paliwa gazowego do budynków wyposażonych w gazomierz zbiorczy. Podwyżka wynosi 27,18%. W załączeniu Cennik nr 5 Taryfy PGNiG.

Analiza wzrostu procentowego ceny dostawy paliwa gazowego

zobacz więcej

19 lipca 2021

Ogłoszenie

W związku z pomyłką Wodociągów Miejskich w Radomiu, Spółdzielnia informuje, że nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków będzie obowiązywać od dnia 22.07.2021 r, a nie jak we wcześniejszej informacji od dnia 21.07.2021r.

Więcej informacji w załączeniu

Wysokość cen za wodę i ścieki oraz stawek opłaty abonamentowej obowiązująca od dnia 22.07.2021 roku

zobacz więcej

24 czerwca 2021

PODWYŻKA CEN DOSTAW CIEPŁA

Spółdzielnia informuje, że od dnia 01.07.2021 r. RADPEC S.A. podniósł cenę dostaw ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania oraz podgrzania  ciepłej wody użytkowej. Podwyżka wynosi 12%. W załączeniu przekazana przez RADPEC S.A obowiązująca Taryfa.

Radpec Taryfa

zobacz więcej

24 czerwca 2021

PODWYŻKA CEN GAZU

Spółdzielnia informuje, że od dnia 01.07.2021 r. nastąpił wzrost cen dostawy paliwa gazowego do budynków wyposażonych w gazomierz zbiorczy. Podwyżka wynosi 24%.

W załączeniu Cennik nr 5 Taryfy PGNiG.

Cennik nr5 PGNiG

zobacz więcej

17 czerwca 2021

INFORMACJA – SYSTEM KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Nasz Dom” w Radomiu informuje, że wdraża system komunikowania się z użytkownikami lokali drogą mailową i telefoniczną (SMS)

Chcemy wysyłać do Państwa drogą mailową : rachunki za wodę, informacje o zmianie opłat, przypomnienie o płatnościach, wezwania do zapłaty i inna korespondencję według bieżących potrzeb.

Za pomocą SMS będziemy przypominać państwu o płatnościach, a w przyszłości informować o awariach, przerwach w dostawie mediów i wysyłać inne komunikaty związane z zarządzaniem Państwa budynkiem.

W celu przystąpienia do systemu prosimy o wypełnienie formularza i złożenie go do skrzynki korespondencyjnej, która znajduje się na parterze w siedzibie Spółdzielni.

W formularzu niezbędne będzie podanie aktualnego adresu mailowego, numeru telefonu komórkowego oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych i wysyłanie informacji drogą elektroniczną.

Informacje oraz formularz znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem : www.eBOK.naszdom.radom.pl

Każda zmiana adresu mailowego lub numeru telefonu komórkowego musi być niezwłocznie zgłoszona do Spółdzielni na takim samym formularzu, jako aktualizacja danych.

Spółdzielnia odpowiada za wysyłanie Państwu w terminie korespondencji elektronicznej na podane dane kontaktowe.

Odpowiedzialność za niezwłoczną aktualizację tych danych oraz za skuteczne odbieranie maila, SMS-a leży po Państwa stronie.

Prosimy , więc o zwrócenie uwagi na to, co zwykle sprawia problemy w komunikacji elektronicznej, czyli na przykład: błędne lub nieczytelne wpisanie adresu maila, numeru telefonu komórkowego, czy przepełnienie skrzynki mailowej lub skrzynki SMS.

UWAGA:

  1. Wysyłka elektroniczna uruchomiona zostanie od 01-09-2021 i dotyczyć będzie korespondencji wygenerowanej od 01-09-2021 (oprócz wezwań do zapłaty, które wysyłane będą na dotychczasowych zasadach).
  2. Wniosek może złożyć tylko właściciel lub współwłaściciel lokalu. W przypadku kilku współwłaścicieli należy wyznaczyć jedna osobę, która będzie otrzymywać maile i/lub SMS.
  3. Po złożeniu wniosku jeszcze przez 14 dni otrzymywać możecie Państwo korespondencję drogą pocztową. Dopiero po tym terminie korespondencja będzie przesyłana mailem.
zobacz więcej

4 listopada 2020

Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

Z uwagi na rosnącą liczbę zachorowań na COVID-19, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” wstrzymuje bezpośrednie przyjęcia interesantów w biurze Spółdzielni przy ul. M. C.-Skłodowskiej 18.

Wszelkie awarie i usterki należy zgłaszać f-mie „BOKA-DOM” (tel: 48 384 06 47, 48 384 55 89).

Natomiast sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny (tel: 48 384 06 40, 41, 42) bądź pocztą elektroniczną (e-mail: sm@naszdom.radom.pl).

Zachęcamy do pozostawienia korespondencji w skrzynce podawczej znajdującej się na parterze przy wejściu do Spółdzielni. W przypadku potrzeby dokonania bezpośredniego zgłoszenia należy wypełnić wniosek znajdujący się przy portierni i umieścić go w skrzynce podawczej.

zobacz więcej

7 października 2020

Ogłoszenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Nasz Dom” w Radomiu przypomina o obowiązku zakrywania ust oraz nosa w miejscach publicznych.

zobacz więcej

27 sierpnia 2020

Reklamacje indywidualnego rozliczenia zużycia ciepła na cele c.o.

W związku z panującą pandemią COVID – 19, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników Spółdzielni, prosimy o składanie reklamacji związanych z indywidualnym rozliczeniem zużycia ciepła na cele c.o. w formie pisemnej (pisma należy składać do skrzynki korespondencyjnej znajdującej się w wejściu do siedziby Spółdzielni ), drogą e-mail na adres sm@naszdom.radom.pl lub telefonicznie (tel: 48 384 06 40 w. 311). Bezpośrednia obsługa reklamacji będzie odbywać się wyłącznie po uzgodnieniu drogą telefoniczną terminu spotkania z pracownikiem.

zobacz więcej

13 sierpnia 2020

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Nasz Dom” w Radomiu informuje, że w dniu 17 sierpnia 2020r /poniedziałek/ biura Spółdzielni będą nieczynne. Jest to dzień wolny wyznaczony dla pracowników Spółdzielni za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020r /podstawa prawna : art. 130 § 2 Kodeksu Pracy/

Jednocześnie informujemy, że obsługę techniczną będzie pełnić BOKA – DOM SP. Z O.O. ul. Grzybowska 16 tel. 48 384-06-47, 533-868-501.

zobacz więcej

STREFA CZŁONKOWSKA

 
Powrót do góry