Organy

Walne Zgromadzenie Członków


Czytaj dalej ›

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej

wybranej przez Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2022 r.

na kadencję 2022 – 2025, po ukonstytuowaniu się.

1. Byzdra Waldemar – przewodniczący

2. Kwapień Mirosław zastępca Przewodniczącego

3. Ewa Sokołowska sekretarz

 

Członkowie:

4. Bożyk Roman

5. Teresa Pokrowska

6. Gębski Mieczysław

7. Jaskros Karol

8. Markiewicz Elżbieta

9. Musiał Beata

10. Nawrot Krystyna

11. Nurczyński Wojciech

12. Rosa Grzegorz

13. Stąpor Anna

14. Stypińska Bogusława

15. Włoskowicz Milena

 

Skład Komisji Rady Nadzorczej:

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca – Krystyna Nawrot

Członkowie: Mirosław Kwapień, Mieczysław Gębski, Teresa Pokrowska

 

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi:

Przewodniczący – Grzegorz Rosa

Członkowie: Wojciech Nurczyński, Karol Jaskros, Roman Bożyk,

 

Komisja Społeczno – Samorządowa:

Przewodnicząca – Bogusława Stypińska

Członkowie: Milena Włoskowicz, Anna Stąpor, Beata Musiał, Elżbieta Markiewicz.

 

Zastępcy Rady Nadzorczej:

  1. Leszek Kiraga
  2. Iwona Wnuk

Czytaj dalej ›

Zarząd

ZARZĄD – osoby sprawujące funkcje

Skład Zarządu Spółdzielni

  • Eugeniusz Jacek Woźniak – Prezes Zarządu
  • Rafał Kowalik- Z-ca Prezesa d/s Technicznych
  • Monika Nowotarska – Członek Zarządu Główny Księgowy

 


Czytaj dalej ›

STREFA CZŁONKOWSKA

 
Powrót do góry