Aktualności

21 września 2023

Ogłoszenie o przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZ DOM” w Radomiu ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na zbycie prawa odrębnej własności lokalu użytkowego Nr 5 przy ulicy Niedziałkowskiego 8/10 w Radomiu o powierzchni 45,46 m² na działce gruntu nr 93/3.

Cena minimalna do sprzedaży wynosi 100.000,00 zł.

zobacz więcej

21 września 2023

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ NASZ DOM „ w Radomiu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 18 ogłasza konkurs ofert na wynajem niżej wymienionych lokali użytkowych w biurowcu Spółdzielni przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej 18 w Radomiu z ceną wywoławczą miesięcznej stawki czynszu najmu za 1m² wynajmowanej powierzchni w wysokości 25,00zł netto:

1/ lokal o powierzchni 45,32m² – /parter/

2/ lokal o powierzchni 33,00m² – / II piętro/

zobacz więcej

5 września 2023

Ogłoszenie o przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 18 ogłasza przetarg nieograniczony na:

REMONTU ELEWACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH,WIELORODZINNYCH PRZY UL. GRZYBOWSKIEJ 17, OLSZTYŃSKIEJ 29, S. ŻEROMSKIEGO 109 w S.M. „Nasz Dom” w Radomiu.

Specyfikację warunków zamówienia można uzyskać odpłatnie – koszt specyfikacji – 150 zł; w siedzibie Spółdzielni pok. 113 lub 111 w godz. 800-1400, w terminie od 06.09.2023r. do 20.09.2023r. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod Nr tel. 48 384-06-40 wew. 311i 312.

zobacz więcej

22 sierpnia 2023

INFORMACJA dla mieszkańców budynków przy ul. Żeromskiego 105A, 107, 111, 112, 113, 114, 115-117, 116, 118, 119, ul. Sienna 4 oraz użytkowników garaży przy ul. Batorego 2A nr dz. 112/7 w Radomiu.

Informujemy, że TRAKCJA S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa, realizuje inwestycję pod nazwą: „Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego
w Radomiu nad torami PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Do wykonania prac polegających na fotograficznej inwentaryzacji lokali mieszkalnych i spisaniu protokołów z wizji lokalnej, została wytypowana firma V2B POLAND z siedzibą w Katowicach, ul. Sowińskiego 21.

zobacz więcej

17 sierpnia 2023

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA “NAD POTOKIEM”

Informujemy, że w związku z pracami prowadzonymi przez Wodociągi miejskie w Radomiu na sieci wodociągowej w ul. Kozienickiej,  w dniu 17.08.2023 r (czwartek) w godz. 9.00-16.00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody.

zobacz więcej


O spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” powstała w 1958 roku. Jest jedną z największych Spółdzielni Mieszkaniowych w Radomiu, specjalizującą się w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami, działającymi z dużym powodzeniem na radomskim rynku już od 1972 roku. Spółdzielnia znalazła uznanie, wypracowała sobie wysoką markę oraz wybiła się ponad przeciętny poziom o czym świadczą zdobyte nagrody i wyróżnienia. Zarząd Spółdzielni oraz Rada Nadzorcza stale zabiega o właściwy wizerunek Spółdzielni, o dobre kontakty z organami samorządu terytorialnego, instytucjami komunalnymi, a także z innymi spółdzielniami.

zobacz więcej
'

STREFA CZŁONKOWSKA

 
Powrót do góry

System komunikacji elektronicznej z użytkownikami lokali

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom" w Radomiu informuje, że wdraża system komunikowania się z użytkownikami lokali drogą mailową i telefoniczną (SMS)

Chcemy wysyłać do Państwa drogą mailową : rachunki za wodę, informacje o zmianie opłat, przypomnienie o płatnościach, wezwania do zapłaty i inna korespondencję według bieżących potrzeb.

Za pomocą SMS będziemy przypominać państwu o płatnościach, a w przyszłości informować o awariach, przerwach w dostawie mediów i wysyłać inne komunikaty związane z zarządzaniem Państwa budynkiem.

Więcej informacji w aktualnościach pod linkiem: https://www.naszdom.radom.pl/2021/06/17/informacja-skeul/.