INFORMACJA – SYSTEM KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Nasz Dom” w Radomiu informuje, że wdraża system komunikowania się z użytkownikami lokali drogą mailową i telefoniczną (SMS)

Chcemy wysyłać do Państwa drogą mailową : rachunki za wodę, informacje o zmianie opłat, przypomnienie o płatnościach, wezwania do zapłaty i inna korespondencję według bieżących potrzeb.

Za pomocą SMS będziemy przypominać państwu o płatnościach, a w przyszłości informować o awariach, przerwach w dostawie mediów i wysyłać inne komunikaty związane z zarządzaniem Państwa budynkiem.

W celu przystąpienia do systemu prosimy o wypełnienie formularza i złożenie go do skrzynki korespondencyjnej, która znajduje się na parterze w siedzibie Spółdzielni.

W formularzu niezbędne będzie podanie aktualnego adresu mailowego, numeru telefonu komórkowego oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych i wysyłanie informacji drogą elektroniczną.

Informacje oraz formularz znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem : www.eBOK.naszdom.radom.pl

Każda zmiana adresu mailowego lub numeru telefonu komórkowego musi być niezwłocznie zgłoszona do Spółdzielni na takim samym formularzu, jako aktualizacja danych.

Spółdzielnia odpowiada za wysyłanie Państwu w terminie korespondencji elektronicznej na podane dane kontaktowe.

Odpowiedzialność za niezwłoczną aktualizację tych danych oraz za skuteczne odbieranie maila, SMS-a leży po Państwa stronie.

Prosimy , więc o zwrócenie uwagi na to, co zwykle sprawia problemy w komunikacji elektronicznej, czyli na przykład: błędne lub nieczytelne wpisanie adresu maila, numeru telefonu komórkowego, czy przepełnienie skrzynki mailowej lub skrzynki SMS.

UWAGA:

  1. Wysyłka elektroniczna uruchomiona zostanie od 01-09-2021 i dotyczyć będzie korespondencji wygenerowanej od 01-09-2021 (oprócz wezwań do zapłaty, które wysyłane będą na dotychczasowych zasadach).
  2. Wniosek może złożyć tylko właściciel lub współwłaściciel lokalu. W przypadku kilku współwłaścicieli należy wyznaczyć jedna osobę, która będzie otrzymywać maile i/lub SMS.
  3. Po złożeniu wniosku jeszcze przez 14 dni otrzymywać możecie Państwo korespondencję drogą pocztową. Dopiero po tym terminie korespondencja będzie przesyłana mailem.

STREFA CZŁONKOWSKA

 
Powrót do góry