INFORMACJA dla mieszkańców budynków przy ul. Żeromskiego 105A, 107, 111, 112, 113, 114, 115-117, 116, 118, 119, ul. Sienna 4 oraz użytkowników garaży przy ul. Batorego 2A nr dz. 112/7 w Radomiu.

Informujemy, że TRAKCJA S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa, realizuje inwestycję pod nazwą: „Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego
w Radomiu nad torami PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Do wykonania prac polegających na fotograficznej inwentaryzacji lokali mieszkalnych i spisaniu protokołów z wizji lokalnej, została wytypowana firma V2B POLAND z siedzibą w Katowicach, ul. Sowińskiego 21.

W ramach zabezpieczenia właścicieli lokali w budynkach znajdujących się pod adresami:

  • Radom, ul. Żeromskiego 105A, 107, 111, 112, 113, 114, 115/117, 116, 118, 119,
  • Radom ul. Sienna 4,
  • Radom ul. Batorego 2A nr dz. 112/7 (ciąg garaży)

przed potencjalnymi uszkodzeniami, powstałymi w wyniku realizacji robót, przed przystąpieniem do prac, wykonywana będzie inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych w dniach 21.08.2023 r. do 01.09.2023 r.

Prace przeprowadzane przez firmę V2B POLAND mają na celu udokumentowanie stanu wizualnego budynków oraz lokali, zlokalizowanych w obszarze oddziaływania inwestycji a wykonywana inwentaryzacja stanowi zabezpieczenie i podstawę roszczenia w razie potencjalnych uszkodzeń budynków oraz lokali, spowodowanych prowadzonymi robotami budowlanymi.

Pracownicy firmy V2B POLAND, wykonujący inwentaryzację posiadać będą stosowne oświadczenie, wystawione przez firmę TRAKCJA S.A, poruszać się będą w kamizelkach odblaskowych z nazwą firmy oraz identyfikatorem firmowym.

Zinwentaryzowane zostaną tylko te lokale, których właściciele telefonicznie skontaktują się z koordynatorem prac i umówią się na termin wykonania inwentaryzacji indywidualnie.

Rezerwacja terminu inwentaryzacji: Dawid Słoma, tel. 782 029 543 – koordynator prac; Prosimy o kontakt w godzinach pn-pt 8:00-16:00.

W załączeniu: Oświadczenie Wykonawcy w sprawie Podwykonawcy V2B Poland odpowiedzialnego za przeprowadzenie inwentaryzacji stanu technicznego budynków i dróg
wraz z wykazem upoważnionych pracowników.

Oświadczenie Wykonawcy w sprawie Podwykonawcy V2B Poland odpowiedzialnego za przeprowadzenie inwentaryzacji stanu technicznego budynków

STREFA CZŁONKOWSKA

 
Powrót do góry