OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 18 ogłasza przetarg na:

Budowę drogi wewnętrznej oraz miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem na działkach o nr ew. gruntu: 129/5, 126/3,126/4 oraz części działek nr ew. 129/6, 129/7, (obr.0041–Śródmieście 1, ark. 39) w S.M. „Nasz Dom” w Radomiu.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 112 (kancelaria) w terminie do dnia 22.08.2023 r. do godz. 9.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.08.2023 r. o godz.10.00 w siedzibie Spółdzielni w pok. nr 210.

Specyfikację warunków zamówienia można uzyskać odpłatnie- 200 zł, w siedzibie Spółdzielni pok. 113 w godz. 8.00-14.00, w terminie do 11.08.2023 r.

O bliższe informacje można zwracać się bezpośrednio lub telefonicznie pod nr : 48 384-06-40 wew. 311.

STREFA CZŁONKOWSKA

 
Powrót do góry