Informacja

Zarząd SM Nasz Dom informuje,że zgodnie z informacją otrzymaną od Monetia Sp. z o.o. następuje połączenie:

  • agencji mieszczącej się przy ul. Żeromskiego 99 z agencją przy ul. M. C. Skłodowskiej 18 (utworzona zostanie jedna agencja na ul. Skłodowskiej 18), jednocześnie wydłużone będą godziny otwarcia od poniedziałku do piątku 8.00 – 16.00 od dnia 01.03.2024r. Agencja przy ul. Żeromskiego 99 nie będzie już czynna.
  • agencji przy ul. Struga 84 z agencją przy ul. Grzybowskiej 16 (utworzona zostanie jedna agencja na ul. Grzybowskiej 16), jednocześnie wydłużone będą godziny otwarcia od poniedziałku do piątku 8.00 -16.00 od dnia 01.03.2023r.  Agencja przy ul. Struga nie będzie już czynna.
  • STREFA CZŁONKOWSKA

     
    Powrót do góry