Ogłoszenie o przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 18 ogłasza przetarg na wykonanie: Remontu nawierzchni drogi wewnętrznej oraz miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z odwodnieniem na działkach o nr ew.gruntu: 235/14, 209/14 przy ul. Olsztyńskiej 31 i Kolberga 4 nr ew. gruntu 144/6, 144/1, w S.M. „Nasz Dom” w Radomiu.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 112 (kancelaria) w terminie do dnia 10.06.2024 r. do godz. 9.00.

STREFA CZŁONKOWSKA

 
Powrót do góry