Informacje o awariach wodociągowych i kanalizacyjnych oraz ograniczeniach w dostawie wody

Poniżej informacja ze strony Wodociągów Miejskich w Radomiu

 

Informacje o awariach wodociągowych i kanalizacyjnych oraz ograniczeniach w dostawie wody

Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. informuje, iż w związku z nieakceptowalnymi badaniami próbki wody pobranej w dniu 10.07.2023r. z wodociągu miejskiego w Radomiu w części zasilanej z hydroforni osiedlowej przy ul. Olsztyńskiej 35 w/w hydrofornia została wyłączona z eksploacji od dnia 14.07.2023r do dnia 16.07.2023r. Dla mieszkańców Osiedla Gołębiów I oraz ulic: Olsztyńskiej, Sadkowskiej, Grzybowskiej, Szklanej oraz wieżowców przy ulicy Struga należących do Osiedla nad Potokiem wodę dostarczać będziemy bezpośrednio z sieci miejskiej z pominięciem w/w hydroforni co może powodować obniżenie ciśnienia wody lub przerwę w dostawie wody dla powyższych ulic.

Za ewentualne utrudnienia bardzo przepraszamy

STREFA CZŁONKOWSKA

 
Powrót do góry