Ogłoszenie

Informujemy, że do dnia 21 lutego 2020r. zostaną dostarczone do Państwa skrzynek pocztowych zawiadomienia o rozliczeniu mediów za rok 2019r.

Nadmieniamy, że na rozliczeniach została umieszczona błędna data wystawienia tj. 2019-02-11, zamiast 2020-02-11.

STREFA CZŁONKOWSKA

 
Powrót do góry