Informacja

W dniu 27.01.2020r. do Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” wpłynęło pismo informacyjne od Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna odnośnie zmiany Taryfy dla ciepła zatwierdzoną w dniu 22.01.2020r. co będzie się wiązało ze wzrostem kosztów za energie cieplną od dnia 10.02 2020r. Spółdzielnia nie przewiduje na chwilę obecną zmian związanych z wzrostem zaliczek miesięcznych na poczet opłat za energie cieplną (centralne ogrzewanie i centralna ciepła woda).

STREFA CZŁONKOWSKA

 
Powrót do góry