Rusza dodatek energetyczny

Rusza dodatek energetyczny, o który będą mogły ubiegać się osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy, mają zawartą umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym oraz mieszkają w miejscu dostarczania energii.

Więcej informacji na temat dodatku energetycznego udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu.

STREFA CZŁONKOWSKA

 
Powrót do góry