Dofinansowanie przez WFOŚiGW budynków mieszkalnych w zasobach SM

Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Niedziałkowskiego 19/21 i Czachowskiego 21 dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospaodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 2.609.195,51 zł.

STREFA CZŁONKOWSKA

 
Powrót do góry