Dopłata w wysokości 50% miesięcznej stawki opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi

U W A G A !!!

W związku z Uchwałą nr 518/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 kwietnia 2013 r. dotyczącą ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie Gminy Miasta Radomia osoby, które są zainteresowane uzyskaniem od 1 lipca 2013 r. dopłaty w wysokości 50% miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poproszone są o złożenie oświadczenia  do wniosku o przyznanie dopłaty dla właściciela nieruchomości (wniosek ten wypełnia zarządca budynku tj. Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZ DOM”)

 

O dopłatę mogą się ubiegać osoby, które prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe.

Oświadczenie należy składać w dowolnej placówce Spółdzielni do 17 maja 2013 r.

W wyjątkowych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu.

 

Wzór oświadczenia dostępny jest w placówkach Spółdzielni Mieszkaniowej „NASZ DOM” oraz stronie internetowej

http://www.radom.pl/page/2690,nowy-system-gospodarki-odpadami-komunalnymi.html

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel:

 

-ADMINISTRACJA OSIEDLA NAD POTOKIEM 48-384-06-47 do 48

– ADMINISTRACJA OSIEDLA ŻEROMSKIEGO 48-384-55-89

– BIURO SM 48-384-06-40 DO 42

STREFA CZŁONKOWSKA

 
Powrót do góry