Stan konta DEMO

Na stronie SM Nasz Dom został wprowadzony Internetowy System Informacyjny E-USŁUGI, gdzie będą Państwo mogli zasięgnąć informacji o wysokości opłat i stanie swojego konta.

Aby zalogować się do serwisu należy podać swój identyfikator (poprzednio nazwany “login”). Hasła zostały zachowane.

Aby przejść do informacji na temat lokalu należy kliknąć “Lokale kontrahenta”, a następnie:

  • Historia finansowa, aby obejrzeć poszczególne obciążenia i wpłaty
  • Wymiar opłat, aby sprawdzić aktualną wysokość opłat miesięcznych
  • Rachunki bankowe, aby sprawdzić nr indywidualnego konta
  • Salda, bieżący stan konta

STREFA CZŁONKOWSKA

 
Powrót do góry