Problemy z wentylacją

Coraz częściej wymieniamy okna na bardziej szczelne. Ma to swoje plusy, o których dobrze wiemy, ale także wady, których sobie często nie uświadamiamy. Paradoksem jest, że wysokiej jakości produkt, jakim jest nowoczesne okno może przyczynić się do pogorszenia warunków naszego życia. Jak to możliwe?

– Budynki w naszej spółdzielni wyposażone są w instalacje wentylacji grawitacyjnej – wyjaśnia wiceprezes d.s. technicznych SM Nasz Dom Tadeusz Krzemiński.

– Podstawową zasadą działania tego rodzaju wentylacji, czyli systemu pionowych kanałów, jest wymiana powietrza wywoływana różnicą temperatury w pomieszczeniach i na zewnątrz budynku. Powstałe w budynku podciśnienie wymusza dopływ nieogrzanego powietrza z zewnątrz przez wszelkiego typu nieszczelności w oknach, drzwiach lub przez specjalne otwory nawiewne. Jeśli zatem wymienimy okna na bardziej szczelne, stworzymy sytuację, w której wentylacja grawitacyjna nie funkcjonuje, bądź funkcjonuje w ograniczonym, z reguły niewystarczającym zakresie.

Skutki bywają różnorakie – w mieszkaniu zaczynają pojawiać się grzyby, pleśnie. Tworzą się również korzystne warunki dla rozwoju innych chorobotwórczych drobnoustrojów. Bardzo często występuje też zjawisko tzw. odwracania ciągu, czyli niepożądanego napływu powietrza przez kanały wywiewne. Jeśli w mieszkaniu działa piec gazowy do podgrzewania wody, może dojść do zagrożenia zdrowia, a nawet życia mieszkańców.

Czy istnieją skuteczne sposoby zapobiegania tym niekorzystnym zjawiskom? Oczywiście najprostszym jest tzw. rozszczelnienie okna. Co jednak zrobić, jeśli okno nie jest wyposażone w urządzenie do rozszczelniania?

– Trzeba wtedy zastosować nawiewniki powietrza – radzi prezes Krzemiński. – Są to najczęściej tzw. listwy wentylacyjne montowane w górnej części okna. Stosuje się dwa typy nawiewników: sterowane ręcznie i automatycznie.

Prezes Krzemiński podkreśla, że również nawiewniki sterowane ręcznie nie zawsze działają jak należy. – Lokatorzy bardzo często chcąc zmniejszyć zużycie i koszty energii cieplnej zamykają te urządzenia, gdy nie użytkują danego pomieszczenia oraz otwierają w okresach wzmożonego wydzielania zanieczyszczeń i wilgoci – dodaje. – Nawiewniki te konstruowane są tak, że nie da się ich całkowicie zamknąć i zawsze umożliwiają napływ minimalnej ilości świeżego powietrza. Praca nawiewników sterowanych automatycznie zależy od poziomu wilgotności w pomieszczeniu.

Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć pod adresem internetowym www.wentylacja.com.pl

STREFA CZŁONKOWSKA

 
Powrót do góry