Gaz ziemny – pożyteczny, ale i groźny!

Gaz ziemny jest wygodnym i bezpiecznym nośnikiem energii pod warunkiem, że dostarczające go instalacje są szczelne, a przewody wentylacyjne sprawne technicznie. Gaz ziemny nie jest trujący, natomiast trujące mogą być produkty jego spalania (np. tlenek węgla jest silnie trujący już w niewielkiej ilości).

Dlatego tak ważna jest sprawna wentylacja w pomieszczeniach, w których znajdują się domowe urządzenia gazowe – kuchenki i podgrzewacze wody. Należy też pamiętać, że mieszanina gazu z powietrzem jest silnie wybuchowa.
Jak więc postępować, gdy poczujemy w mieszkaniu ulatniający się gaz? Radzi wiceprezes d.s. technicznych SM Nasz Dom Tadeusz Krzemiński:

– Nie wolno włączać światła ani żadnych urządzeń elektrycznych. Nie wolno zapalać zapałek, ani palić papierosów. Trzeba szeroko otworzyć okna i drzwi – przewietrzyć mieszkanie. Należy także bezwzględnie zamknąć główny zawór gazu w mieszkaniu, a potem wyjść z mieszkania i natychmiast powiadomić pogotowie gazowe i administrację budynku. Dla zachowania bezpieczeństwa bardzo ważna jest również sprawnie działająca wentylacja. Jeśli uszczelnimy dokładnie okna lub wymienimy je na szczelne i nie zapewnimy innej drogi doprowadzania powietrza, powstające podczas spalania gazu spaliny nie mogą odpłynąć z pomieszczenia i jednocześnie powstaje trujący tlenek węgla. Warto wiedzieć, że do spalenia 1 metra sześc. gazu ziemnego potrzeba około 10 metrów sześc. powietrza. Mimo tych zagrożeń użytkownicy urządzeń gazowych mogą czuć się bezpiecznie, oczywiście pod warunkiem, że będą postępować świadomie i odpowiedzialnie; nie będą dokonywać przeróbek instalacji gazowych, zabudowywać pionów instalacji i we wszystkich sprawach związanych z korzystaniem z gazu będą zwracać się do uprawnionych specjalistów.

Warto wiedzieć

  • za stan sieci gazowych, do kurka głównego włącznie, jak również za stan techniczny gazomierza odpowiada przedsiębiorstwo dostarczające gaz
  • za instalacje gazowe odpowiadają służby techniczne spółdzielni, które zgodnie z art.62 Ustawy Prawo Budowlane, mają obowiązek zapewnić przeprowadzenie corocznej kontroli instalacji
  • za stan techniczny domowych urządzeń gazowych odpowiadają użytkownicy, którzy korzystając z usług upoważnionych specjalistów, powinni dokonywać okresowych przeglądów i konserwacji kuchenek i podgrzewaczy wody. W miarę możliwości powinni wymienić stare i zużyte urządzenia gazowe na nowe, wyposażone w zabezpieczenia uniemożliwiające niekontrolowany wypływ gazu
  • jednym ze sposobów zmniejszania ryzyka wybuchu gazu jest tzw. nawanianie środkiem o bardzo silnym, charakterystycznym zapachu, co pozwala na wykrywanie nieszczelności instalacji w okresie między przeglądami technicznymi

STREFA CZŁONKOWSKA

 
Powrót do góry