O Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” powstała w 1958 roku. Pierwszym odnotowanym w kronikach ważnym wydarzeniem w blisko pięćdziesięcioletniej historii było Walne Zgromadzenie Członków w dniu 13 grudnia 1958 r.

Pierwszym budynkiem spółdzielni, zasiedlonym w maju 1960 r. był obiekt zbudowany w technologii tradycyjnej, zlokalizowany w centrum Radomia przy ul. Staszica 22. Z roku na rok przybywały coraz to nowe budynki.

Od 2017 roku   Spółdzielnia rozpoczęła budowę kolejnych budynków mieszkalnych. W dalszym ciągu prowadzi również  działania zmierzające do zmodernizowania zasobów.

Aktualności

PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY NA ZBYCIE PRAWA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI

dodano:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZ DOM”  w Radomiu ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na zbycie prawa odrębnej własności lokalu użytkowego Nr 2 przy ulicy Niedziałkowskiego 30 w Radomiu    o powierzchni 90,30 m² na działce gruntu nr 161/2.

Więcej...

PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY NA ZBYCIE PRAWA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI

dodano:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZ DOM”  w Radomiu ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na zbycie prawa odrębnej własności lokalu użytkowego Nr 1 przy ulicy Niedziałkowskiego 30 w Radomiu    o powierzchni 119,70 m² na działce gruntu nr 161/2.

Więcej...

KONKURS OFERT NA WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

dodano:

Spółdzielnia    Mieszkaniowa     „ NASZ   DOM „   w   Radomiu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 18 ogłasza konkurs ofert  na  wynajem  niżej wymienionych lokali użytkowych z następującymi cenami wywoławczymi miesięcznej stawki netto  czynszu  najmu za 1m² wynajmowanej  powierzchni:

 

 

Więcej...

Galeria Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Radomiu