O Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” powstała w 1958 roku. Pierwszym odnotowanym w kronikach ważnym wydarzeniem w blisko pięćdziesięcioletniej historii było Walne Zgromadzenie Członków w dniu 13 grudnia 1958 r.

Pierwszym budynkiem spółdzielni, zasiedlonym w maju 1960 r. był obiekt zbudowany w technologii tradycyjnej, zlokalizowany w centrum Radomia przy ul. Staszica 22. Z roku na rok przybywały coraz to nowe budynki.

Od kilku lat Spółdzielnia nie prowadzi działalności inwestycyjnej. Zintensyfikowane natomiast zostały działania zmierzające do zmodernizowania zasobów. Na szeroką skalę prowadzona jest termomodernizacja, wymieniane są windy, wykonywane są trwałe pokrycia dachowe i na nie spotykaną w spółdzielczości mieszkaniowej skalę wprowadzany jest monitoring i całodobowy dozór budynków wysokich.

We współpracy z Gminą Miasta Radomia realizowane są poważne zadania z zakresu infrastruktury drogowej.

Aktualności

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USTANOWIENIE PRAWA ODREBNEJ WŁASNOŚCI DO LOKALU MIESZKALNEGO

dodano:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZ DOM” w Radomiu informuje, że w dniu 12.08.2015 r.  o godz. 11 ºº odbędzie się ustny przetarg nieograniczony na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

Więcej...

Bezpieczeństwo Osiedla Nad Potokiem

dodano:

Zarząd Spółdzielni informuje, że w związku z przypadkami dewastacji mienia oraz spadku poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, od dnia 01 lipca 2015 roku wprowadza pilotażowy program poprawy bezpieczeństwa na osiedlu. W ramach tego programu została nawiązana współpraca z firmą detektywistyczną FOX – Krzysztof Górniak.

Więcej...

Galeria Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Radomiu