Aktualności

14 lutego 2020

Przetarg nieograniczony na: Wykonanie zadania inwestycyjnego w systemie zaprojektuj i wybuduj

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu,  ul. M. Curie – Skłodowskiej 18, ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie zadania inwestycyjnego w systemie zaprojektuj i wybuduj pn. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych w zakresie budowy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego zlokalizowanego w Radomiu przy ul. Grzybowskiej

zobacz więcej

6 lutego 2020

Ogłoszenie przetarg na Wykonanie remontu instalacji elektrycznych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu przy ul. M. Curie – Skłodowskiej 18, ogłasza przetarg na Wykonanie remontu instalacji elektrycznych zasilania lokali mieszkalnych oraz części administracyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 25 Czerwca 77 w Radomiu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania odpłatnie w kwocie 200 zł w siedzibie SM „Nasz Dom”, pokój nr 113 codziennie w dni robocze w godzinach 800 – 1400.

 

Termin składania ofert do 20.02.2020 r. godz. 900.

zobacz więcej

30 stycznia 2020

Informacja

W dniu 27.01.2020r. do Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” wpłynęło pismo informacyjne od Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna odnośnie zmiany Taryfy dla ciepła zatwierdzoną w dniu 22.01.2020r. co będzie się wiązało ze wzrostem kosztów za energie cieplną od dnia 10.02 2020r. Spółdzielnia nie przewiduje na chwilę obecną zmian związanych z wzrostem zaliczek miesięcznych na poczet opłat za energie cieplną (centralne ogrzewanie i centralna ciepła woda).

zobacz więcej

18 czerwca 2019

Zmiana stawki opłaty z tytułu dostarczenia zimnej wody i odprowadzenia ścieków

Informujemy, że na podstawie decyzji WA.RET.070.1.027.4.2018 z dnia 24.05.2018r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie nowej taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Radomia oraz części gmin ościennych od dnia 5 lipca 2019r. ulega zmianie stawka opłaty z tytułu dostarczenia zimnej wody i odprowadzenia ścieków dla mieszkań opomiarowanych,  ze stawki 10,45 zł/m3 na stawkę 10,46 zł/m3 brutto.

zobacz więcej


O spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” powstała w 1958 roku. Jest jedną z największych Spółdzielni Mieszkaniowych w Radomiu, specjalizującą się w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami, działającymi z dużym powodzeniem na radomskim rynku już od 1972 roku. Spółdzielnia znalazła uznanie, wypracowała sobie wysoką markę oraz wybiła się ponad przeciętny poziom o czym świadczą zdobyte nagrody i wyróżnienia. Zarząd Spółdzielni oraz Rada Nadzorcza stale zabiega o właściwy wizerunek Spółdzielni, o dobre kontakty z organami samorządu terytorialnego, instytucjami komunalnymi, a także z innymi spółdzielniami.

zobacz więcej
'

STREFA CZŁONKOWSKA

 
Powrót do góry