Aktualności

30 kwietnia 2020

Przetarg na usługi utrzymania czystości w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu przy ul. M. Curie – Skłodowskiej 18, ogłasza przetarg na usługi utrzymania czystości w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” w Radomiu :

– sprzątania budynków i terenów zewnętrznych z odśnieżaniem Osiedla „Nad Potokiem”

-utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych Osiedla „Nad Potokiem”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania odpłatnie w kwocie 200 zł w siedzibie SM „Nasz Dom”, pokój nr 111 codziennie w dni robocze w godzinach 800 – 1400.

Termin składania ofert do 15.05.2020r. godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.05.2020 r. o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni w pok. nr 210.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w SM „Nasz Dom” w pokoju 111 lub telefonicznie pod numerem 048 384-06-40 w. 312

zobacz więcej

29 kwietnia 2020

Przetarg na wykonanie zadania pod nazwą : „Wykonanie wymiany instalacji wewnętrznej gazu w budynku wielorodzinnym przy ul. Żeromskiego 114

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu przy ul. M. Curie – Skłodowskiej 18, ogłasza przetarg na wykonanie wymiany instalacji wewnętrznej gazu w budynku wielorodzinnym  przy  ul. Żeromskiego 114 w Radomiu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania odpłatnie w kwocie 200 zł w siedzibie SM „Nasz Dom”, pokój nr 113 codziennie w dni robocze w godzinach 800 – 1400.

Termin składania ofert do 15.05.2020 r. godz. 900.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w SM „Nasz Dom” w pokoju 113 lub telefonicznie pod numerem 048 384-06-40 w. 311

zobacz więcej

1 kwietnia 2020

Ogłoszenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” w Radomiu uprzejmie informuje, że w związku  z prowadzonymi przez rząd nowymi zasadami bezpieczeństwa do odwołania ulegają zmianie godziny pracy Spółdzielni.

 

Dyżury w Spółdzielni będą w godzinach 9.00 -13.00

 

Ponadto informujemy Państwa, że do kontaktu ze Spółdzielnią pozostają telefony, poczta, poczta elektroniczna, a dodatkowo w siedzibie Spółdzielni zostanie udostępniona urna, w której możliwe będzie pozostawienie dokumentów, wniosków i oświadczeń bez konieczności kontaktu z pracownikami.

zobacz więcej

17 marca 2020

Ogłoszenie

Szanowni Mieszkańcy

Z powodu pandemii koronawirusa mając na względzie troskę o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników, informujemy, że od 17.03.2020 r. do odwołania biura Spółdzielni będą nieczynne.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji poprzez kontakt droga telefoniczną oraz za pośrednictwem korespondencji elektronicznej bądź listownej.

Niezbędne numery telefonów znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.naszdom.radom.pl w zakładce „Kontakt”, na okładce książeczek mieszkaniowych oraz w widocznym miejscu przy wejściu do Spółdzielni.

W sytuacji braku możliwości skorzystania z w/w rozwiązań w siedzibie Spółdzielni zostanie udostępniona urna, w której możliwe będzie pozostawienie dokumentów, wniosków i oświadczeń bez konieczności kontaktu z pracownikami Spółdzielni.

Dane kontaktowe:

NUMERY TELEFONÓW:

48 384 – 06 – 40

48 384 – 06 -41

48 384 – 06 -42

e-mail: sm@naszdom.radom.pl – SPRAWY OGÓLNE

ksiegowosc@naszdom.radom.pl – SPRAWY OGÓLNE I FINANSOWE

ZGŁOSZENIA AWARII

BOKA DOM SPÓŁKA Z O.O.

e-mail: boka-dom@wp.pl

NUMERY TELEFONÓW

48 384 – 06 -47

533 868 501

POGOTOWIE DŹWIGOWE

81 528-04-10

66 999-94-65

zobacz więcej

13 marca 2020

Ogłoszenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” w Radomiu informuje, że w dniu 16 marca 2020r. /poniedziałek/ biura Spółdzielni będą czynne do godziny 15.00

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” w Radomiu

zobacz więcej

4 marca 2020

Przetarg na Wykonanie remontu instalacji elektrycznych zasilania lokali mieszkalnych oraz części administracyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 25 Czerwca 77 w Radomiu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu przy ul. M. Curie – Skłodowskiej 18, ogłasza przetarg na Wykonanie remontu instalacji elektrycznych zasilania lokali mieszkalnych oraz części administracyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 25 Czerwca 77 w Radomiu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania odpłatnie w kwocie 200 zł w siedzibie SM „Nasz Dom”, pokój nr 113 codziennie w dni robocze w godzinach 800 – 1400.

 Termin składania ofert do 19.03.2020 r. godz. 900.

 Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w SM „Nasz Dom” w pokoju 113 lub telefonicznie pod numerem 048 384-06-40 w. 311

zobacz więcej

20 lutego 2020

Ogłoszenie

Informujemy, że do dnia 21 lutego 2020r. zostaną dostarczone do Państwa skrzynek pocztowych zawiadomienia o rozliczeniu mediów za rok 2019r.

Nadmieniamy, że na rozliczeniach została umieszczona błędna data wystawienia tj. 2019-02-11, zamiast 2020-02-11.

zobacz więcej

14 lutego 2020

Przetarg nieograniczony na: Wykonanie zadania inwestycyjnego w systemie zaprojektuj i wybuduj

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu,  ul. M. Curie – Skłodowskiej 18, ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie zadania inwestycyjnego w systemie zaprojektuj i wybuduj pn. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych w zakresie budowy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego zlokalizowanego w Radomiu przy ul. Grzybowskiej

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania w siedzibie SM „Nasz Dom” pokój nr 111 codziennie w dni robocze w godzinach 800 – 1400. Koszt specyfikacji 200,00 zł.

Termin składania ofert – do 28.02.2020  r. do godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.02.2020 r. o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni w pok. nr 210.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w SM „Nasz Dom” w pokoju 111 lub telefonicznie pod numerem 048 384-06-40 w. 312

Jednocześnie informujemy, że administratorem danych osobowych Oferenta jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą Radomiu. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce RODO.

zobacz więcej

30 stycznia 2020

Informacja

W dniu 27.01.2020r. do Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” wpłynęło pismo informacyjne od Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna odnośnie zmiany Taryfy dla ciepła zatwierdzoną w dniu 22.01.2020r. co będzie się wiązało ze wzrostem kosztów za energie cieplną od dnia 10.02 2020r. Spółdzielnia nie przewiduje na chwilę obecną zmian związanych z wzrostem zaliczek miesięcznych na poczet opłat za energie cieplną (centralne ogrzewanie i centralna ciepła woda).

zobacz więcej

18 czerwca 2019

Zmiana stawki opłaty z tytułu dostarczenia zimnej wody i odprowadzenia ścieków

Informujemy, że na podstawie decyzji WA.RET.070.1.027.4.2018 z dnia 24.05.2018r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie nowej taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Radomia oraz części gmin ościennych od dnia 5 lipca 2019r. ulega zmianie stawka opłaty z tytułu dostarczenia zimnej wody i odprowadzenia ścieków dla mieszkań opomiarowanych,  ze stawki 10,45 zł/m3 na stawkę 10,46 zł/m3 brutto.

zobacz więcej

4 czerwca 2018

ZAŁATWIANIE SPRAW W SPÓŁDZIELNI A RODO

ZAŁATWIANIE SPRAW W SPÓŁDZIELNI A RODO …

ZALATWIANIE SPRAW W SPOLDZIELNI A RODO

zobacz więcej

25 maja 2018

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NASZ DOM” W RADOMIU UL. M. CURIE- SKŁODOWSKIEJ 18 INFORMUJE, ŻE ZGODNIE Z ART. 37 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. OD DNIA 25 MAJA 2018 R. SPRAWAMI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ZAJMUJE SIE INSPEKTOR OCHRONY DANYCH /IDO/.

KONTAKT DO INSPEKTORA DANYCH : E- MAIL BIURO@PAOD.PL

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „NASZ DOM” W RADOMIU

UL. M. CURIE SKŁODOWSKIEJ 18

W SPRAWACH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ PROSIMY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z IOD POD WSKAZANYM ADRESEM MAILOWYM BĄDŻ PISEMNIE POPRZEZ ZŁOŻONE PISMA NA WSKAZANY ADRES.

Scan

zobacz więcej

10 lipca 2017

TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZNIE ŚCIEKÓW

TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZNIE ŚCIEKÓW

Scan1

zobacz więcej

25 lipca 2016

SegregujSmieci

Od 8 miesięcy trwa organizowana przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca właściwej segregacji śmieci, której jednymi z elementów są liczne konkursy z nagrodami, komunikaty informujące o zagrożeniach, możliwościach, korzyściach czy ciekawostki publikowane na fanpage’u „SegregujSmieci”.

Więcej informacji: http://www.radom.pl/page/219,aktualnosci.html?id=8686

zobacz więcej

STREFA CZŁONKOWSKA

 
Powrót do góry