Aktualności

14 lutego 2020

Przetarg nieograniczony na: Wykonanie zadania inwestycyjnego w systemie zaprojektuj i wybuduj

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu,  ul. M. Curie – Skłodowskiej 18, ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie zadania inwestycyjnego w systemie zaprojektuj i wybuduj pn. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych w zakresie budowy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego zlokalizowanego w Radomiu przy ul. Grzybowskiej

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania w siedzibie SM „Nasz Dom” pokój nr 111 codziennie w dni robocze w godzinach 800 – 1400. Koszt specyfikacji 200,00 zł.

Termin składania ofert – do 28.02.2020  r. do godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.02.2020 r. o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni w pok. nr 210.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w SM „Nasz Dom” w pokoju 111 lub telefonicznie pod numerem 048 384-06-40 w. 312

Jednocześnie informujemy, że administratorem danych osobowych Oferenta jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą Radomiu. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce RODO.

zobacz więcej

6 lutego 2020

Ogłoszenie przetarg na Wykonanie remontu instalacji elektrycznych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu przy ul. M. Curie – Skłodowskiej 18, ogłasza przetarg na Wykonanie remontu instalacji elektrycznych zasilania lokali mieszkalnych oraz części administracyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 25 Czerwca 77 w Radomiu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania odpłatnie w kwocie 200 zł w siedzibie SM „Nasz Dom”, pokój nr 113 codziennie w dni robocze w godzinach 800 – 1400.

 

Termin składania ofert do 20.02.2020 r. godz. 900.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w SM „Nasz Dom” w pokoju 113 lub telefonicznie pod numerem 048 384-06-40 w. 311

zobacz więcej

30 stycznia 2020

Informacja

W dniu 27.01.2020r. do Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” wpłynęło pismo informacyjne od Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna odnośnie zmiany Taryfy dla ciepła zatwierdzoną w dniu 22.01.2020r. co będzie się wiązało ze wzrostem kosztów za energie cieplną od dnia 10.02 2020r. Spółdzielnia nie przewiduje na chwilę obecną zmian związanych z wzrostem zaliczek miesięcznych na poczet opłat za energie cieplną (centralne ogrzewanie i centralna ciepła woda).

zobacz więcej

18 czerwca 2019

Zmiana stawki opłaty z tytułu dostarczenia zimnej wody i odprowadzenia ścieków

Informujemy, że na podstawie decyzji WA.RET.070.1.027.4.2018 z dnia 24.05.2018r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie nowej taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Radomia oraz części gmin ościennych od dnia 5 lipca 2019r. ulega zmianie stawka opłaty z tytułu dostarczenia zimnej wody i odprowadzenia ścieków dla mieszkań opomiarowanych,  ze stawki 10,45 zł/m3 na stawkę 10,46 zł/m3 brutto.

zobacz więcej

4 czerwca 2018

ZAŁATWIANIE SPRAW W SPÓŁDZIELNI A RODO

ZAŁATWIANIE SPRAW W SPÓŁDZIELNI A RODO …

ZALATWIANIE SPRAW W SPOLDZIELNI A RODO

zobacz więcej

25 maja 2018

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NASZ DOM” W RADOMIU UL. M. CURIE- SKŁODOWSKIEJ 18 INFORMUJE, ŻE ZGODNIE Z ART. 37 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. OD DNIA 25 MAJA 2018 R. SPRAWAMI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ZAJMUJE SIE INSPEKTOR OCHRONY DANYCH /IDO/.

KONTAKT DO INSPEKTORA DANYCH : E- MAIL BIURO@PAOD.PL

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „NASZ DOM” W RADOMIU

UL. M. CURIE SKŁODOWSKIEJ 18

W SPRAWACH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ PROSIMY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z IOD POD WSKAZANYM ADRESEM MAILOWYM BĄDŻ PISEMNIE POPRZEZ ZŁOŻONE PISMA NA WSKAZANY ADRES.

Scan

zobacz więcej

10 lipca 2017

TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZNIE ŚCIEKÓW

TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZNIE ŚCIEKÓW

Scan1

zobacz więcej

25 lipca 2016

SegregujSmieci

Od 8 miesięcy trwa organizowana przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca właściwej segregacji śmieci, której jednymi z elementów są liczne konkursy z nagrodami, komunikaty informujące o zagrożeniach, możliwościach, korzyściach czy ciekawostki publikowane na fanpage’u „SegregujSmieci”.

Więcej informacji: http://www.radom.pl/page/219,aktualnosci.html?id=8686

zobacz więcej

18 lutego 2016

ZAWIADOMIENIE NR 320.2016.T O WYPŁACIE PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ

ZAWIADOMIENIE NR 320.2016.T O WYPŁACIE PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ

ZAWIADOMIENIE NR 320.2016.T

zobacz więcej

8 lutego 2016

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W SM NASZ DOM W RADOMIU

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W SM NASZ DOM W RADOMIU

Folder(2016-2-8)0001

zobacz więcej

1 grudnia 2015

Nowe mieszkania

BUDYNEK ŻEROMSKIEGO 116B

 

SM NASZ DOM przystępuje do budowy ośmio kondygnacyjnego budynku przy ulicy Żeromskiego 116B wraz z garażem podziemnym.

Spółdzielnia buduje w/w budynek na zasadach spółdzielczych.
Osoby zainteresowane w momencie podpisania umowy o budowę lokalu zobowiązane są przystąpić w poczet członków.
Wstępny koszt powierzchni użytkowej  kształtuje się w granicach 3500 zł/m2 brutto.
Wstępny koszt miejsca parkingowego w garażu podziemnym wielostanowiskowym wynosi 25.000 zł brutto.
Oferujemy również nabycie miejsc postojowych na terenie parkingu zewnętrznego na terenie nieruchomości – koszt 7.000 zł brutto.

W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt pod nr tel.
48   384  -06 -40 …42
Wew. 330 (p. Bożena Jaskros)
Wew. 315 (p. Magdalena Nowakowska)

Zestawienie tabelaryczne mieszkań

Klatka pierwsza

Piętro Nr mieszkania Ilość pokoi Pow.użytk.
Parter 1 2P + K 52,60
Parter 2 2P + K 50,10
Parter 3 3P + K 67,70
Pierwsze 4 2P + K 52,60
Pierwsze 5 2P + K 50,10
Pierwsze 6 3P + K 67,70
Drugie 7 2P + K 52,60
Drugie 8 2P + K 50,10
Drugie 9 3P + K 67,70
Trzecie 10 2P + K 52,60
Trzecie 11 2P + K 50,10
Trzecie 12 3P + K 67,70
Czwarte 13 2P + K 52,60
Czwarte 14 2P + K 50,10
Czwarte 15 3P + K 67,70
Piąte 16 2P + K 52,60
Piąte 17 2P + K 50,10
Piąte 18 3P + K 67,70
Szóste 19 2P + K 52,60
Szóste 20 2P + K 50,10
Szóste 21 3P + K 67,70
Siódme 22 2P + K 52,60
Siódme 23 2P + K 50,10
Siódme 24 3P + K 67,70

Klatka druga

Piętro Nr mieszkania Ilość pokoi Pow.użytk.
Parter 25 2P + K 54,20
Parter 26 1P + K 30,80
Parter 27 1P + K 30,80
Parter 28 2P + WN.Kuch. 45,60
Pierwsze 29 2P + K 54,20
Pierwsze 30 1P + K 30,80
Pierwsze 31 1P + K 30,80
Pierwsze 32 2P + WN.Kuch. 45,60
Drugie 33 2P + K 54,20
Drugie 34 1P + K 30,80
Drugie 35 1P + K 30,80
Drugie 36 2P + WN.Kuch. 45,60
Trzecie 37 2P + K 54,20
Trzecie 38 1P + K 30,80
Trzecie 39 1P + K 30,80
Trzecie 40 2P + WN.Kuch. 45,60
Czwarte 41 2P + K 54,20
Czwarte 42 1P + K 30,80
Czwarte 43 1P + K 30,80
Czwarte 44 2P + WN.Kuch. 45,60
Piąte 45 2P + K 54,20
Piąte 46 1P + K 30,80
Piąte 47 1P + K 30,80
Piąte 48 2P + WN.Kuch. 45,60
Szóste 49 2P + K 54,20
Szóste 50 1P + K 30,80
Szóste 51 1P + K 30,80
Szóste 52 2P + WN.Kuch. 45,60
Siódme 53 2P + K 54,20
Siódme 54 1P + K 30,80
Siódme 55 1P + K 30,80
Siódme 56 2P + WN.Kuch. 45,60

UWAGA: Istnieje  możliwość usytuowania ścianek działowych oraz łączenia lokali.

zobacz więcej

STREFA CZŁONKOWSKA

 
Powrót do góry