Aktualności

19 listopada 2019

Przetarg na usługi utrzymania czystości w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” w Radomiu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu przy ul. M. Curie – Skłodowskiej 18, ogłasza przetarg na usługi utrzymania czystości w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” w Radomiu  tj. sprzątania budynków i terenów zewnętrznych z odśnieżaniem Osiedla „Żeromskiego”

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania odpłatnie w kwocie 100 zł w siedzibie SM „Nasz Dom”, pokój nr 111 codziennie w dni robocze w godzinach 800 – 1400.

 

Termin składania ofert do 04.12.2019 r. godz. 900.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.12.2019 r. o godz. 1000  w siedzibie Spółdzielni w pok. nr 210.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w SM „Nasz Dom”  w pokoju 111 lub telefonicznie pod numerem 048 384-06-40 w. 312

zobacz więcej

4 października 2019

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu nawierzchni wewnętrznych dróg, parkingów oraz traktów pieszych zlokalizowanych przy ul. Niedziałkowskiego 19/21, ul. Staszica 22, ul. 25 Czerwca 77 i ul. Żeromskiego 112 w S.M. „Nasz Dom” w Radomiu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu, ul. M. Curie – Skłodowskiej 18, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu nawierzchni wewnętrznych dróg, parkingów oraz traktów pieszych zlokalizowanych przy ul. Niedziałkowskiego 19/21, ul. Staszica 22,  ul. 25 Czerwca 77 i ul. Żeromskiego 112 w S.M. „Nasz Dom” w  Radomiu.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania odpłatnie (koszt specyfikacji 200 zł ) w siedzibie SM „Nasz Dom” pokój nr 113 codziennie w dni robocze w godzinach 800 – 1400.

 

Termin składania ofert – do 17.10.2019 r. do godz. 900.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.10.2019 r. o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni w pok. nr 210.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w SM „Nasz Dom” w pokoju 113 lub telefonicznie pod numerem 048 384-06-40 w. 311

zobacz więcej

3 października 2019

Przetarg na wykonanie zadania pod nazwą :„Wykonanie wymiany instalacji wewnętrznej gazu w budynku wielorodzinnym przy ul. Żeromskiego 84

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu przy ul. M. Curie – Skłodowskiej 18, ogłasza przetarg na wykonanie wymiany instalacji wewnętrznej gazu w budynku wielorodzinnym  przy  ul. Żeromskiego 84 w Radomiu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania odpłatnie w kwocie 200 zł w siedzibie SM „Nasz Dom”, pokój nr 113 codziennie w dni robocze w godzinach 800 – 1400.

Termin składania ofert do 17.10.2019 r. godz. 900.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w SM „Nasz Dom” w pokoju 113 lub telefonicznie pod numerem 048 384-06-40 w. 311

zobacz więcej

2 września 2019

Przetarg na wykonanie zadania pod nazwą :„Remont elewacji ściany frontowej budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. 25 Czerwca 71 w Radomiu”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” w Radomiu przy ul. M. C. Skłodowskiej 18, ogłasza przetarg  na wykonanie zadania pod nazwą : „Remont elewacji ściany frontowej budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. 25 Czerwca 71 w Radomiu”.

 

Termin składania ofert do 12.09.2019 r. do godz.900;

 

Otwarcie  ofert  nastąpi w  dniu  12.09.2019  r. o godz.1000  w  siedzibie  Spółdzielni w  pok. nr 210 (sala konferencyjna).

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać odpłatnie – koszt specyfikacji – 100 zł w siedzibie Spółdzielni  pok. 113  w godz. 800-1400, w terminie od 30.08.2019 r. do 11.09.2019 r.

 

O bliższe informacje można zwracać się bezpośrednio lub telefonicznie pod nr tel. 48 384-06-40  wewn. 311.

 

zobacz więcej

18 czerwca 2019

Zmiana stawki opłaty z tytułu dostarczenia zimnej wody i odprowadzenia ścieków

Informujemy, że na podstawie decyzji WA.RET.070.1.027.4.2018 z dnia 24.05.2018r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie nowej taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Radomia oraz części gmin ościennych od dnia 5 lipca 2019r. ulega zmianie stawka opłaty z tytułu dostarczenia zimnej wody i odprowadzenia ścieków dla mieszkań opomiarowanych,  ze stawki 10,45 zł/m3 na stawkę 10,46 zł/m3 brutto.

zobacz więcej

20 maja 2019

Przetarg nieograniczony na budowę budynku usługowo – mieszkalnego z garażem podziemnym oraz parkingiem zewnętrznym

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu, ul. M. Curie – Skłodowskiej 18, ogłasza przetarg nieograniczony na budowę budynku usługowo – mieszkalnego z garażem podziemnym oraz parkingiem zewnętrznym w Radomiu przy ul. Czachowskiego 34 na dz. nr 30, 31, 32,33, 83.  

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania od dnia  21.05.2019 r. w siedzibie SM „Nasz Dom” pokój nr 111 codziennie w dni robocze w godzinach 800 – 1400. Koszt specyfikacji 200,00 zł.

 

Termin składania ofert – do 05.06.2019 r. do godz. 900.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.06.2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni w pok. nr 210.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w SM „Nasz Dom” w pokoju 111 lub telefonicznie pod numerem 048 384-06-40 w. 312

zobacz więcej

4 czerwca 2018

ZAŁATWIANIE SPRAW W SPÓŁDZIELNI A RODO

ZAŁATWIANIE SPRAW W SPÓŁDZIELNI A RODO …

ZALATWIANIE SPRAW W SPOLDZIELNI A RODO

zobacz więcej

25 maja 2018

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NASZ DOM” W RADOMIU UL. M. CURIE- SKŁODOWSKIEJ 18 INFORMUJE, ŻE ZGODNIE Z ART. 37 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. OD DNIA 25 MAJA 2018 R. SPRAWAMI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ZAJMUJE SIE INSPEKTOR OCHRONY DANYCH /IDO/.

KONTAKT DO INSPEKTORA DANYCH : E- MAIL BIURO@PAOD.PL

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „NASZ DOM” W RADOMIU

UL. M. CURIE SKŁODOWSKIEJ 18

W SPRAWACH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ PROSIMY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z IOD POD WSKAZANYM ADRESEM MAILOWYM BĄDŻ PISEMNIE POPRZEZ ZŁOŻONE PISMA NA WSKAZANY ADRES.

Scan

zobacz więcej

10 lipca 2017

TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZNIE ŚCIEKÓW

TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZNIE ŚCIEKÓW

Scan1

zobacz więcej

25 lipca 2016

SegregujSmieci

Od 8 miesięcy trwa organizowana przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca właściwej segregacji śmieci, której jednymi z elementów są liczne konkursy z nagrodami, komunikaty informujące o zagrożeniach, możliwościach, korzyściach czy ciekawostki publikowane na fanpage’u „SegregujSmieci”.

Więcej informacji: http://www.radom.pl/page/219,aktualnosci.html?id=8686

zobacz więcej

18 lutego 2016

ZAWIADOMIENIE NR 320.2016.T O WYPŁACIE PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ

ZAWIADOMIENIE NR 320.2016.T O WYPŁACIE PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ

ZAWIADOMIENIE NR 320.2016.T

zobacz więcej

8 lutego 2016

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W SM NASZ DOM W RADOMIU

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W SM NASZ DOM W RADOMIU

Folder(2016-2-8)0001

zobacz więcej

STREFA CZŁONKOWSKA

 
Powrót do góry