Ogłoszenie o przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 18 ogłasza przetarg nieograniczony na:

REMONTU ELEWACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH,WIELORODZINNYCH PRZY UL. GRZYBOWSKIEJ 17, OLSZTYŃSKIEJ 29, S. ŻEROMSKIEGO 109 w S.M. „Nasz Dom” w Radomiu.

Specyfikację warunków zamówienia można uzyskać odpłatnie – koszt specyfikacji – 150 zł; w siedzibie Spółdzielni pok. 113 lub 111 w godz. 800-1400, w terminie od 06.09.2023r. do 20.09.2023r. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod Nr tel. 48 384-06-40 wew. 311i 312.

Termin składania ofert – do 20.09.2023 r. do godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.09.2023 r. o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni w pok. nr 210.

Jednocześnie informujemy, że administratorem danych osobowych Oferenta jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom”. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce RODO.

STREFA CZŁONKOWSKA

 
Powrót do góry