Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą  w Radomiu przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 18, ogłasza przetarg  na wykonanie prac budowlanych:

Remont istniejącej nawierzchni placu manewrowego wewnątrz kompleksu garażowego wraz z wewnętrzną droga dojazdowa, dla samochodów osobowych, oraz regulacją istniejącej infrastruktury technicznej – kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego przy ul. Olsztyńskiej 26 E będących w zasobach S.M. „Nasz Dom” w Radomiu.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 103  (sekretariat) w terminie: do dnia 19.11.2021 r. do godz. 9,00.

Oferty będą otwierane w dniu 19.11.2021. r. o godz. 10,00 w pokoju nr 210 (sala  konferencyjna) w siedzibie Zamawiającego.

Specyfikację warunków zamówienia można uzyskać odpłatnie – koszt specyfikacji – 150 zł; w siedzibie Spółdzielni  pok. 113 lub 111 w godz. 800-1400.

Dodatkowe informacje można uzyskać  telefonicznie pod  nr tel. 48 384-06-40  wew. 311.

Jednocześnie informujemy, że administratorem danych osobowych Oferenta jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom”. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce RODO.

 

STREFA CZŁONKOWSKA

 
Powrót do góry