Ogłoszenie o przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą  w Radomiu przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 18, ogłasza przetarg  na wykonanie prac budowlanych:

Budowę miejsc postojowych wraz z oświetleniem i odwodnieniem na działkach nr ewid. 235/7, 234/4, 234/5, 235/8, 235/20, 235/21, 235/5, 235/22, 235/13, 209/17, 235/9, 234/2, 235/10, 235/11, 235/12, 235/23, obr.0032, ark.44 w  S.M. „Nasz Dom” w Radomiu.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 103  (sekretariat) w terminie: do dnia 28.09.2021 r. do godz. 9,00.

Oferty będą otwierane w dniu 28.09.2021. r. o godz. 10 00 w pokoju nr 210 (sala  konferencyjna) w siedzibie Zamawiającego.

Specyfikację warunków zamówienia można uzyskać odpłatnie – koszt specyfikacji – 200 zł; w siedzibie Spółdzielni  pok. 113 lub 111 w godz. 800-1400,  w terminie  od 14.09.2021r. do 28.09.20201r. Dodatkowe informacje można uzyskać  telefonicznie pod  Nr tel. 48 384-06-40  wewn. 311i 312.

Jednocześnie informujemy, że administratorem danych osobowych Oferenta jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom”. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce RODO.

 

STREFA CZŁONKOWSKA

 
Powrót do góry