Ogłoszenie o przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu, ul. M. Curie – Skłodowskiej 18, ogłasza przetarg nieograniczony na:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i garażem nadziemnym na poziomie „0” (wysokość – V kondygnacji, powierzchnia zabudowy – 455,83 m2 i powierzchnia użytkowa mieszkań – 1287 m2) wraz z rozbiórką istniejącego budynku na działce nr 68/3 w Radomiu przy ul. Wilczej 9

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania w siedzibie SM „Nasz Dom” pokój nr 111 codziennie w dni robocze w godzinach 800 – 1400. Koszt specyfikacji 500,00 zł.

Termin składania ofert – do 22.09.2021  r. do godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.09.2021 r. o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni w pok. nr 210.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w SM „Nasz Dom” w pokoju 111 lub telefonicznie pod numerem 048 384-06-40 w. 312

Jednocześnie informujemy, że administratorem danych osobowych Oferenta jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce RODO.

 

STREFA CZŁONKOWSKA

 
Powrót do góry