Ogłoszenie dotyczące przetargu nieograniczonego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu przy ul. M. Curie – Skłodowskiej 18, ogłasza przetarg na : Wykonanie remontu istniejącej nawierzchni parkingu wraz z wewnętrzną drogą dojazdową, dla samochodów osobowych, oraz regulacją istniejącej infrastruktury technicznej – kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego przy budynku mieszkalnym, wielorodzinnym i pomieszczeniami NZOZ – Śródmieście 1 ul. S. Staszica 6/8 w S.M. „Nasz Dom” w Radomiu.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 112  (kancelaria) w terminie do dnia 30.04.2021 r. do godz. 9,00.

Oferty będą otwierane w dniu 30.04.2020. r. o godz. 10,00 w pokoju nr 210 (sala  konferencyjna) w siedzibie Zamawiającego.

STREFA CZŁONKOWSKA

 
Powrót do góry