Ogłoszenie o przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu przy ul. M. C. Skłodowskiej – Curie 18, ogłasza przetarg na wykonanie zadania pn. „Ułożenie płytek gresowych na klatkach schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sadkowskiej 11 w S.M. „Nasz Dom” w Radomiu”.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania odpłatnie w kwocie 150,00 zł w siedzibie SM „Nasz Dom”, pokój nr 113 codziennie w dni robocze w godzinach 800 – 1400.

Termin składania ofert do 14.01.2021 r. godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.01.2021 r. o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni w pok. 210.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem (48) 384-06-40 w. 311 lub drogą e-mail: sm@naszdom.radom.pl.

Jednocześnie informujemy, że administratorem danych osobowych Oferenta jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce RODO.

STREFA CZŁONKOWSKA

 
Powrót do góry