Przetarg na wykonanie prac budowlanych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą  w Radomiu przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 18, ogłasza przetarg  na wykonanie prac budowlanych:

Remontu istniejącej nawierzchni parkingu wraz z wewnętrzną drogą dojazdową, dla samochodów osobowych, oraz regulacją istniejącej infrastruktury technicznej –  kanalizacji deszczowej , zlokalizowanego przy budynku mieszkalnym, wielorodzinnym i pomieszczeniami NZOZ – Śródmieście 1

  1. S. Staszica 6/8 w S.M. „Nasz Dom” w Radomiu.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 112  (kancelaria) w terminie: do dnia 22.10.2020 r. do godz. 9,00.

Oferty będą otwierane w dniu 22.10.2020. r. o godz. 10,00 w pokoju nr 210 (sala  konferencyjna) w siedzibie Zamawiającego.

Specyfikację warunków zamówienia można uzyskać odpłatnie – koszt specyfikacji – 200 zł; w siedzibie Spółdzielni  pok. 113  w godz. 800-1400,  w terminie  od 07.10.2020 r. do 21.10.2020r. Dodatkowe informacje można uzyskać  telefonicznie pod  Nr tel. 48 384-06-40  wewn. 311.

Jednocześnie informujemy, że administratorem danych osobowych Oferenta jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom”. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce RODO.

STREFA CZŁONKOWSKA

 
Powrót do góry