Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu, ul. M. Skłodowskiej – Curie 18, ogłasza przetarg nieograniczony na wyłożenie płytkami gresowymi biegów schodów w klatkach budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Struga 78 w  Radomiu. 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania odpłatnie (koszt specyfikacji 200 zł ) w siedzibie SM „Nasz Dom” pokój nr 113 codziennie w dni robocze w godzinach 900 – 1400.

 

Termin składania ofert – do 20.07.2020 r. do godz. 900.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.07.2020 r. o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni w pok. nr 210.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w SM „Nasz Dom” w pokoju 113 lub telefonicznie pod numerem 048 384-06-40 w. 311

 

Jednocześnie informujemy, że administratorem danych osobowych Oferenta jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce RODO.

STREFA CZŁONKOWSKA

 
Powrót do góry