Przetargi

Ogłoszenie

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu,
 ul. M. Curie-Skłodowskiej 18, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie „Wymiana 2 dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Radomiu  przy ul. Kelles-Krauza 34 „Prawy”,  Żeromskiego 76/82 „Prawy”  

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania odpłatnie (koszt specyfikacji 200 zł) w siedzibie SM „Nasz Dom” pokój nr 113 codziennie w dni robocze w godzinach 800 - 1400.

Termin składania ofert – do 28.12.2018r do godz. 930

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.12.2018r o godz. 1000 w Siedzibie Spółdzielni w pok. Nr 210

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w SM „Nasz Dom” w pokoju 113 lub telefonicznie pod numerem (048) 384-06-40 w. 311