Przetargi

Ogłoszenie

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu przy ul. M. Curie – Skłodowskiej 18, ogłasza przetarg na wykonanie rozbiórki pomieszczeń składu opału po kotłowni zlokalizowanej przy budynku przy ul. Staszica 6/8 w Radomiu wraz z przebudową przyłącza c.o. oraz wykonaniem drenażu byłej hali kotłowni.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania odpłatnie w kwocie 200 zł w siedzibie SM „Nasz Dom”, pokój nr 113 codziennie w dni robocze w godzinach 800 - 1400.

 

Termin składania ofert do 26.04.2018 r. godz. 900.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w SM „Nasz Dom” w pokoju 113 lub telefonicznie pod numerem 048 384-06-40 w. 311