Kontakt

Nr konta bankowego Spółdzielni
Konto :

PKO Bank Polski S.A.

I Oddział w Radomiu 38 1020 4317 0000 5102 0017 2593

 

UWAGA: poniższe numery należy poprzedzić prefiksem 48

Centrala ul. M.C. Skłodowskiej 18

384-06-40
384-06-41
384-06-42

Prezes

384-06-44

Z-ca Prezesa Gł. Księgowy

384-06-45

FAX

384-06-43

Administracja Os. "Nad Potokiem"
Grzybowska 16

384-06-47
384-06-48

Administracja Os. "Żeromskiego"
Żeromskiego 118

384-55-89

Klub "Kwadrat"
Grzybowska 16

384-06-49

Pogotowie techniczne

363-29-75

e-mail: sm@naszdom.radom.pl