O Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” powstała w 1958 roku. Pierwszym odnotowanym w kronikach ważnym wydarzeniem w blisko pięćdziesięcioletniej historii było Walne Zgromadzenie Członków w dniu 13 grudnia 1958 r.

Pierwszym budynkiem spółdzielni, zasiedlonym w maju 1960 r. był obiekt zbudowany w technologii tradycyjnej, zlokalizowany w centrum Radomia przy ul. Staszica 22. Z roku na rok przybywały coraz to nowe budynki.

Od 2017 roku   Spółdzielnia rozpoczęła budowę kolejnych budynków mieszkalnych. W dalszym ciągu prowadzi również  działania zmierzające do zmodernizowania zasobów.

Aktualności

ZMIANA STAWKA OPŁATY Z TYT.DOSTARCZENIA ZIMNEJ WODY I ODPROWADZNIA ŚCIEKÓW

dodano:

OGŁOSZENIE

Informujemy, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdził nową taryfę

Więcej...

ZAŁATWIANIE SPRAW W SPÓŁDZIELNI A RODO

dodano:

ZAŁATWIANIE SPRAW W SPÓŁDZIELNI A RODO ...

Więcej...

Galeria Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Radomiu