O Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” powstała w 1958 roku. Pierwszym odnotowanym w kronikach ważnym wydarzeniem w blisko pięćdziesięcioletniej historii było Walne Zgromadzenie Członków w dniu 13 grudnia 1958 r.

Pierwszym budynkiem spółdzielni, zasiedlonym w maju 1960 r. był obiekt zbudowany w technologii tradycyjnej, zlokalizowany w centrum Radomia przy ul. Staszica 22. Z roku na rok przybywały coraz to nowe budynki.

Od 2017 roku   Spółdzielnia rozpoczęła budowę kolejnych budynków mieszkalnych. W dalszym ciągu prowadzi również  działania zmierzające do zmodernizowania zasobów.

Aktualności

PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY NA ZBYCIE PRAWA ODRĘBNEJ WŁASNOSCI

dodano:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZ DOM”  w Radomiu ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na zbycie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego Nr 20 przy ulicy Szklanej 20 w Radomiu o powierzchni użytkowej 50,84 m² na działce gruntu nr 212/7.

Więcej...

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PIERWSZEŃSTWO USTANOWIENIA PRAWA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

dodano:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZ DOM” w Radomiu informuje, że w dniu 26.09.2018 r.  o godz. 11 ºº odbędzie się ustny przetarg nieograniczony na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

 

Więcej...

ZMIANA STAWKA OPŁATY Z TYT.DOSTARCZENIA ZIMNEJ WODY I ODPROWADZNIA ŚCIEKÓW

dodano:

OGŁOSZENIE

Informujemy, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdził nową taryfę

Więcej...

Galeria Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Radomiu