Przetarg na usługi utrzymania czystości w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu przy ul. M. Curie – Skłodowskiej 18, ogłasza przetarg na usługi utrzymania czystości w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” w Radomiu :

– sprzątania budynków i terenów zewnętrznych z odśnieżaniem Osiedla „Nad Potokiem”

-utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych Osiedla „Nad Potokiem”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania odpłatnie w kwocie 200 zł w siedzibie SM „Nasz Dom”, pokój nr 111 codziennie w dni robocze w godzinach 800 – 1400.

Termin składania ofert do 15.05.2020r. godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.05.2020 r. o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni w pok. nr 210.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w SM „Nasz Dom” w pokoju 111 lub telefonicznie pod numerem 048 384-06-40 w. 312

STREFA CZŁONKOWSKA

 
Powrót do góry