Przetarg na wykonanie zadania pod nazwą : „Wykonanie wymiany instalacji wewnętrznej gazu w budynku wielorodzinnym przy ul. Żeromskiego 114

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu przy ul. M. Curie – Skłodowskiej 18, ogłasza przetarg na wykonanie wymiany instalacji wewnętrznej gazu w budynku wielorodzinnym  przy  ul. Żeromskiego 114 w Radomiu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania odpłatnie w kwocie 200 zł w siedzibie SM „Nasz Dom”, pokój nr 113 codziennie w dni robocze w godzinach 800 – 1400.

Termin składania ofert do 15.05.2020 r. godz. 900.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w SM „Nasz Dom” w pokoju 113 lub telefonicznie pod numerem 048 384-06-40 w. 311

STREFA CZŁONKOWSKA

 
Powrót do góry