Przetarg nieograniczony na: Wykonanie zadania inwestycyjnego w systemie zaprojektuj i wybuduj

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu,  ul. M. Curie – Skłodowskiej 18, ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie zadania inwestycyjnego w systemie zaprojektuj i wybuduj pn. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych w zakresie budowy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego zlokalizowanego w Radomiu przy ul. Grzybowskiej

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania w siedzibie SM „Nasz Dom” pokój nr 111 codziennie w dni robocze w godzinach 800 – 1400. Koszt specyfikacji 200,00 zł.

Termin składania ofert – do 28.02.2020  r. do godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.02.2020 r. o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni w pok. nr 210.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w SM „Nasz Dom” w pokoju 111 lub telefonicznie pod numerem 048 384-06-40 w. 312

Jednocześnie informujemy, że administratorem danych osobowych Oferenta jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą Radomiu. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce RODO.

STREFA CZŁONKOWSKA

 
Powrót do góry