Przetarg na usługi utrzymania czystości w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” w Radomiu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu przy ul. M. Curie – Skłodowskiej 18, ogłasza przetarg na usługi utrzymania czystości w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” w Radomiu  tj. sprzątania budynków i terenów zewnętrznych z odśnieżaniem Osiedla „Żeromskiego”

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania odpłatnie w kwocie 100 zł w siedzibie SM „Nasz Dom”, pokój nr 111 codziennie w dni robocze w godzinach 800 – 1400.

 

Termin składania ofert do 04.12.2019 r. godz. 900.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.12.2019 r. o godz. 1000  w siedzibie Spółdzielni w pok. nr 210.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w SM „Nasz Dom”  w pokoju 111 lub telefonicznie pod numerem 048 384-06-40 w. 312

STREFA CZŁONKOWSKA

 
Powrót do góry