Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu nawierzchni wewnętrznych dróg, parkingów oraz traktów pieszych zlokalizowanych przy ul. Niedziałkowskiego 19/21, ul. Staszica 22, ul. 25 Czerwca 77 i ul. Żeromskiego 112 w S.M. „Nasz Dom” w Radomiu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu, ul. M. Curie – Skłodowskiej 18, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu nawierzchni wewnętrznych dróg, parkingów oraz traktów pieszych zlokalizowanych przy ul. Niedziałkowskiego 19/21, ul. Staszica 22,  ul. 25 Czerwca 77 i ul. Żeromskiego 112 w S.M. „Nasz Dom” w  Radomiu.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania odpłatnie (koszt specyfikacji 200 zł ) w siedzibie SM „Nasz Dom” pokój nr 113 codziennie w dni robocze w godzinach 800 – 1400.

 

Termin składania ofert – do 17.10.2019 r. do godz. 900.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.10.2019 r. o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni w pok. nr 210.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w SM „Nasz Dom” w pokoju 113 lub telefonicznie pod numerem 048 384-06-40 w. 311

STREFA CZŁONKOWSKA

 
Powrót do góry