Przetarg na wykonanie zadania pod nazwą :„Remont elewacji ściany frontowej budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. 25 Czerwca 71 w Radomiu”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” w Radomiu przy ul. M. C. Skłodowskiej 18, ogłasza przetarg  na wykonanie zadania pod nazwą : „Remont elewacji ściany frontowej budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. 25 Czerwca 71 w Radomiu”.

 

Termin składania ofert do 12.09.2019 r. do godz.900;

 

Otwarcie  ofert  nastąpi w  dniu  12.09.2019  r. o godz.1000  w  siedzibie  Spółdzielni w  pok. nr 210 (sala konferencyjna).

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać odpłatnie – koszt specyfikacji – 100 zł w siedzibie Spółdzielni  pok. 113  w godz. 800-1400, w terminie od 30.08.2019 r. do 11.09.2019 r.

 

O bliższe informacje można zwracać się bezpośrednio lub telefonicznie pod nr tel. 48 384-06-40  wewn. 311.

 

STREFA CZŁONKOWSKA

 
Powrót do góry