Przetarg nieograniczony na budowę budynku usługowo – mieszkalnego z garażem podziemnym oraz parkingiem zewnętrznym

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu, ul. M. Curie – Skłodowskiej 18, ogłasza przetarg nieograniczony na budowę budynku usługowo – mieszkalnego z garażem podziemnym oraz parkingiem zewnętrznym w Radomiu przy ul. Czachowskiego 34 na dz. nr 30, 31, 32,33, 83.  

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania od dnia  21.05.2019 r. w siedzibie SM „Nasz Dom” pokój nr 111 codziennie w dni robocze w godzinach 800 – 1400. Koszt specyfikacji 200,00 zł.

 

Termin składania ofert – do 05.06.2019 r. do godz. 900.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.06.2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni w pok. nr 210.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w SM „Nasz Dom” w pokoju 111 lub telefonicznie pod numerem 048 384-06-40 w. 312

STREFA CZŁONKOWSKA

 
Powrót do góry