ZMIANA STAWKA OPŁATY Z TYT.DOSTARCZENIA ZIMNEJ WODY I ODPROWADZNIA ŚCIEKÓW

Informujemy, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdził nową taryfę

dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Radomia oraz części gmin ościennych w drodze decyzji z dnia 24.05.2018 r. WA.RET.070.1.027.4.2018.

W związku z powyższym od dnia 5 lipca 2018r. ulega zmianie stawka opłaty z tytułu dostarczenia zimnej wody i odprowadzenia ścieków dla mieszkań opomiarowanych, ze stawki 10,05 zł/m3 na stawkę 10,45 zł/m3 brutto.

Dla mieszkań nie posiadających wodomierzy zostaną dostarczone aktualne zawiadomienia z naliczeniem opłat, które obowiązywać będą od 01.08.2018 r.

STREFA CZŁONKOWSKA

 
Powrót do góry